۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6768930
۰ نفر
اوپک شرایط دشواری در پیش رو دارد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 داخلی.اقتصادی.نفت.اوپک. اوپک با حضور آمریکا در عراق و تسلط بر منابع نفتی این کشور شرایط سختی را پیش رو دارد. موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در تحلیلی با عنوان " اوپک و چالشهای پیش رو " مهمترین مسایل اوپک پیش از حمله آمریکا به عراق را ایجاد تعادل در بازار نفت، تعیین قیمتهای بهینه، تخطی اعضا از سهمیه متعهد شده و واکنش کشورهای نفتی غیرعضو اوپک عنوان کرده است. پس از حمله آمریکابه عراق و تسلط این کشور بر منابع نفتی دومین کشور نفت خیز منطقه، اوپک شرایط متفاوتی را پیش روی دارد. صنعت نفت عراق با بیش از ده سال دوری از بازارهای بین المللی به دلیل تحریمهای سازمان ملل علیه این کشور، بار دیگر به صحنه باز می گردد و این بازگشت از جهات مختلف برای اوپک اهمیت دارد. اوپک اکنون با چالش درون سازمانی حضور عراق، توان تولید نفت این کشور، واکنش اعضا، رقابت اعضا برای حفظ سهمیه و تخطی اعضا از سهمیه مواجه است. عراق با بیش از 120 میلیارد بشکه ذخیره نفتی پس از عربستان دومین کشور بزرک دارنده ذخایر نفت دنیا به شمار می رود. تولید نفت این کشور پیش از جنک با کویت در سال 1991، حدود 3/5 میلیون بشکه در روز بود. توان تولید مناطق عمده تولیدکننده نفت در جنوب عراق در جنک این کشور با کویت از دست رفت و از 73 میدان نفتی فعال قبل از جنک 49 میدان نفتی از مدار تولید خارج شد و فقط 24 میدان نفتی که به طور عمده در شمال این کشور بودند، به تولید خود ادامه دادند. اکنون تمام توان و ظرفیت تولید نفت عراق در اختیار آمریکا است. این تحلیل ورود مجدد عراق به بازارهای جهانی نفت خام را در سه مرحله پیش بینی می کند: مرحله تولید تا سطح قبل از اشغال، مرحله افزایش تولید، مرحله تولید با حداکثر توان. در مرحله اول پس از بازسازیهای مقدماتی، عراق توان تولید قبل از اشغال را باز می یابد. این کشور قبل از اشغال آمریکا 5/2 میلیون بشکه نفت تولید می کرد و تلاش بر این است این سطح تولید درمدت سه ماه ایجاد شود. این کشور برای بازسازی میادین و تولید 5/2 میلیون بشکه نفت در روز به سه میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. مرحله دوم که مرحله افزایش تولید می باشد، شش تا هشت ماه زمان می برد و تلاش خواهد شد میادین بیشتری بازسازی شود و تولید در این مرحله حداقل تا 5/3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و سرمایه مورد نیاز نیز حداقل پنج میلیارد دلار پیش بینی می شود. مرحله سوم که مرحله تولید با حداکثر توان است سالهاطول خواهد کشید و با بازسازی کامل 73 میدان نفتی عراق، این کشور توانای تولید شش تا هشت میلیون بشکه نفت در روز را خواهد یافت. برای این مرحله سرمایه گذاری بالغ بر 30 میلیارد دلار نیاز است. این تحلیل مساله ورود عراق به اوپک را از چند بعد بررسی کرده است. اگر عراق اوپک را ترک کند بخشی از توان تولیدی اوپک کاسته می شود، بنابر این سهم این سازمان از تولید جهانی کاهش می یابد و بخشی از تقاضا را از دست می دهد. این مساله قدرت انحصاری اوپک را به تحلیل می برد به ویژه آنکه با ظرفیت بالای تولید، تا سقف هشت میلیون بشکه در روز، می تواند ساختار و انسجام اوپک را در هم ریزد. اگر عراق در اوپک باقی بماند و با ظرفیت واقعی خود یعنی بیش از شش میلیون بشکه، نفت تولید کند باز هم اوپک با گرفتاری روبرو خواهد بود. از یک سو سهم اعضا به دلیل حضور عراق کاهش یافته، عرضه جهانی نفت افزایش می یابد، رقابت اعضا برای کسب سهمیه و تولید بیشتر فزونی می گیرد و این مساله بر کاهش قیمت تاثیر زیاد خواهد داشت. اگر سهمیه ها مطابق خواست اعضا افزایش نیابد، تقریبا تمامی اعضا تخطی کرده و خارج از سهمیه های خود نفت به بازار عرضه خواهند کرد. بنابر این باز هم احتمال کاهش قیمت نفت زیاد خواهد بود. به هر صورت عراق یک سوم تقاضای بزرگترین متقاضی نفت خام دنیا یعنی آمریکا را تامین خواهد کرد و این مساله نیز وضعیت اوپک را دشوارتر می کند. بر اساس این تحلیل، اگر فروپاشی اوپک محتمل نباشد، تضعیف این سازمان و از بین رفتن انسجام اعضا بسیار محتمل است. به هرصورت ورود پرقدرت عراق چه عضو اوپک بماند و چه نماند قیمتها را کاهش می دهد، اوپک را تضعیف می کند و کنترل نسبی این سازمان بر بازار جهانی نفت خام را از بین خواهد برد. این تحلیل ورود عراق به مراحل دوم و سوم را شروع چالشهای اوپک عنوان کرده است. در جمع بندی این تحلیل ضمن اشاره به اینکه اوپک شرایط دشواری را در پیش رو دارد، آمده است: اوپک برای کنترل بازار جهانی نفت و حفظ قدرت خود باید اقدامها و تدابیر جدی بیاندیشد که رعایت سهمیه ها، حفظ انسجام درونی و تلاش برای هماهنگی با کشورهای غیرعضو از جمله این تدابیر است. اقتصام. 1561 / 91 / 1

سرخط اخبار اقتصاد