روزنامه "نیم نگاه" شیراز: سهم ایران در تجارت جهانی به 45 صدم درصد کاهش یافت # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 داخلی.فرهنگی.رسانه ها.نوشتاری.مطبوعات. روزنامه "نیم نگاه" چاپ شیراز گفت وگوئی با رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شیراز انجام داده و نوشته است: سهم ایران در تجارت جهانی در دو دهه اخیر از 49 صدم درصد به 45 صدم درصد کاهش یافته است. این روزنامه روز سه شنبه در گزارشی باعنوان " ایران وبازار تجارت جهانی و فرصت های از دست رفته "، با بررسی سهم ایران درتجارت جهانی به نقل از معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی نوشت: اما در این دو دهه سهم کشورهای سنگاپور ، مالزی ، و کره جنوبی در بازار تجارت جهانی به ترتیب دو و سه برابر شده است. نیم نگاه در ادامه این نوشتار به سهم یک درصدی ایران در جمعیت جهانی و یک سوم یک درصدی بازار جهانی اشاره کرده و می نویسد: برای داشتن حضوری جدی در عرصه جهانی باید کالاها و خدمات را با قیمت و کیفیت بهتری عرضه کنیم و در برنامه عرضه نیز از قدرت و توانمندی برخوردار باشیم. دکتر جعفر قادری رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شیراز در این گفت و گو با بیان اینکه در طول سال های گذشته استراتژی مناسبی برای توسعه کشور تدوین نشده گفته است: در حالیکه کشور ما استراتژی جایگزین واردات را دنبال می کرد، کشورهائی مانند آسیای جنوب شرقی استراتژی توسعه صادرات را دنبال کردند و ما نتوانستیم جایگاهی در بازار تجارت جهانی داشته باشیم. وی افزود: درطول این سال ها علاوه بر اینکه زیر ساخت های لازم رادرکشور فراهم نکردیم از کانال ارتباطات و تعاملات با اقتصاد جهانی نیز بهره ای نبردیم. نیم نگاه در ادامه این گفت و گو به نقل از رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شیراز پیوستن به بازار تجارت جهانی را یک ضرورت خوانده و این الحاق را یک تصمیم غیر قابل بازگشت دانسته و نوشته است: پیوستن به بازار تجارت جهانی یک انتخاب نیست بلکه الزام است و به ناچار دیر یا زود باید به این سازمان بپیوندیم و در این راه بهتر است آگاهانه و با مطالعه قبلی و با فراهم کردن زمینه های آن خودمان را آماده پیوستن به این بازار کنیم. دکتر قادری در این گفت و گو اظهار داشت: در حالی که فرصت ها به سادگی از دست می رود ما هنوز روی مساله کلیات معطل مانده ایم و باید با قدر دانستن این فرصت ها خود را برای پیوستن به بازار تجارت جهانی آماده کنیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرده است: ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی طبعا مسائل و مشکلاتی را متوجه ما می کند از جمله در زمینه های فرهنگی به لحاظ برداشته شدن برخی از محدودیت ها و موانع بر سر راه ورود کالاهای اقتصادی و کالاهای دیگر ممکن است آمادگی لازم را نتوانیم در جامعه ایجاد کنیم و این مسائل موجب بروز مسائل و مشکلاتی از نظر فرهنگی می شود. ن - خ 800/82- م ا/08

سرخط اخبار اقتصاد