38 میلیارد ریال برای خرید ناوگان صید صنعتی کیلکا اختصاص یافت # بندرانزلی، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/02/82 داخلی.اقتصادی.شیلات.کیلکا. مدیرکل شیلات استان گیلان گفت: 38 میلیارد ریال برای خرید وتعدیل ناوگان صید و صیادی کیلکا دراستان های گیلان و مازندران اختصاص یافته است. "محمد کازرونی منفرد" روز چهارشنبه در گفت گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: با این میزان اعتبار بخشی از شناورها و نیروی کارگری ناوگان صید صنعتی کیلکا دردریای خزر خریداری و تعدیل خواهند شد. وی گفت: کمیته ای متشکل از مدیران کل و معاونان صید شیلات های گیلان و مازندران و نماینده انجمن صنفی یا اتحادیه صید صنعتی کیلکای تشکیل شده است که این کمیته تدوین آیین نامه اجرایی آن را در دست بررسی دارد. کازرونی منفرد خاطرنشان کرد: دراین کمیته راهکارهای اجرایی چگونگی تخصیص این اعتبار تدوین و مشخص خواهد شد. وی گفت: این اعتبارات در سال های آتی نیز باید ادامه یابد تا بتوان با کاهش نیمی از شناورهای کیلکاگیر، فعالیت صیادی در این بخش را مقرون به صرفه کرد. مدیرکل شیلات گیلان افزود: همچنین با پنج میلیارد ریال کمک بلاعوض به ناوگان صید و صنعتی کیلکا درسال جاری موافقت شده است که بزودی به شاغلین در این بخش پرداخت خواهدشد. تهاجم بیولوژیکی یک نوع شانه دارمهاجم به دریای خزر موجب کاهش بی سابقه ذخایر کیلکا ماهیان در دریای خزر شده است. به دنبال این کاهش پیشنهاد شده است که 50 درصد ناوگان صیادی کیلکا در دو استان گیلان و مازندران خریداری و تعدیل شود. کل خسارات وارده به جامعه صیادی کیلکا در گیلان و مازندران درسال گذشته از سوی شیلات 45 میلیارد ریال برآورد شده است. میزان صید ماهی کیلکا دراستان گیلان از 86 هزار تن درسال 79 به 20 هزار تن در پایان سال 81 کاهش یافت. هم اکنون تعداد 111 شرکت فعال در امر صید کیلکا در استان گیلان اشتغال دارند. ف.ن 321/82 م ا/03

سرخط اخبار اقتصاد