کارگران پیمانکارفضای سبز دزفول خواستارحقوق معوقه خودشدند # دزفول، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی . کارگران . شهرداری جمعی از کارگران طرف قرار داد با پیمانکار فضای سبز شهرداری دزفول روز شنبه باتجمع در مقابل ساختمان فرمانداری دزفول خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند. این کارگران که تعداد آنها به 40 نفر می رسید روز پنج شنبه نیزباامتناع از حضور در محل کار در مقابل دفتر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری دزفول دست به تجمع زده بودند. این افراد خواستار پرداخت حقوق و مطالبات خود می باشند که گفته می شود از آذرماه تاکنون پرداخت نشده است. 80 کارگربصورت روزمزد و پیمانی طرف قرارداد یک شرکت پیمانکاری درمناطق دوگانه شهرداری دزفول در واحد فضای سبز مشغول به کار بوده که مسوولیت نگهداری فضای سبز شهر دزفول را عهده دار می باشند. یکی از نمایندگان این کارگران معترض در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : مطالبات کارگران شامل 4 ماه حقوق ومزایا و عیدی و پاداش و حق لباس و حق ارزاق واولاد می شود که بطور متوسط هر کارگر حدود هفتصد هزار تومان طلبکار است. "غلامحسین شکوهیان " گفت : کارگران معترض از روز پنجشنبه تاکنون از حضور در محل کار خود امتناع کرده و درصورتیکه مطالبات آنان پرداخت نشودهمچنان به اعتراض خود ادامه می دهند. معاون فرماندار دزفول در دیدار با نمایندگان این کارگران معترض گفت : با پیگیری به عمل آمده مشکل پرداخت حقوق و مزایای این کارگران در حال حل شدن است. "عزیز حسنقلی مرداس" به خبرنگار ایرنا گفت : پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری دزفول متعهد شده تا فردا حقوق یک ماه کارگران را پرداخت و تا قبل از اتمام سال نیز مابقی مطالبات کارگران شامل عیدی ، حقوق ، پاداش حق سنوات را پرداخت نماید. وی افزود:کارگران معترض نیز فردا در محل کار خود حاضر می شوند. تجمع کارگران در مقابل دفتر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و فرمانداری دزفول در روزشنبه پنج ساعت به طول انجامید. 648/639

سرخط اخبار اقتصاد