شهردارتهران:اداره تهران نیازمند تعامل بین اندیشمندان و مدیران شهری است # تهران بزرک،خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اجتماعی.شهرداری. شهردار تهران، اداره شهر را نیازمند تعامل میان اندیشمندان و مدیران شهری دانست وافزود: ما نیازمند مدیریت ملی هستیم و باید از تمام توانمندی های خود در عرصه مدیریت استفاده کنیم. محمود احمدی نژاد روز شنبه در آئین افتتاحیه همایش " توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران"، گفت : ما در اداره شهر نیاز به تعامل بین دانشمندان و مدیریت شهری داریم. وی افزود: این همایش که با همت دلسوزان و صاحبنظران تشکیل شده است، تاکیدی است بر بازگشت به درون و شناخت خود و آغاز مدیریتی که سبب رشد پایدار می شود. وی افزود: ما با همه توان آماده ایم که از تمام تحقیقات و رساله های کارشناسی ارشد و دکترا در مورد مدیریت شهری و مسائل شهری حمایت کنیم. وی خاطرنشان کرد: یک نهاد برنامه ریزی شهری با مشارکت شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شده تا مدیریت شهری تهران را از حالت رها و روزمرگی خارج کند. وی با اشاره به اینکه شهر، تنها خیابان، ساختمان، مترو، فضای سبز و فروشگاه نیست افزود: آن چیزی که ما به عنوان مدیریت می شنویم، روابط انسانها است که میان آحاد جامعه ایجاد می شود که هویت دارد و همه با هم در یک سیر هدف مند حرکت می کنند. احمدی نژاد گفت: اگر ساختمان و خیابان می سازیم، باید سبب گسترش تعامل میان شهروندان شود. وی افزود: برای آنکه به کمال برسیم، نیازمند عوامل مهمی همچون احساس هویت و خودباوری، آرمان های بلند و آرمان خواهی و سازماندهی اجتماعی هستیم. شهردار تهران تصریح کرد: ما دارای گذشته افتخار آمیز هستیم، مااستمرار گذشته هستیم و اگر آرمان نباشد، انگیزه ای برای حرکت نیست. احمدی نژاد تصریح کرد: ما زمانی می توانیم رشد کنیم که مردم احساس مشارکت در اداره کشور را به حد اعلا داشته باشند دراین صورت در مشارکت اجتماعی، شاهد فضاهای دیگری خواهیم بود. وی گفت: مردم باید همه چیز را برای خود بدانند. آن وقت حرکت دیگری در سازندگی شهری ایجاد خواهد شد و شهر دگرگون می شود. وی گفت: آیا می دانید که چرا هویت محله ای ما به هم خورده است ؟ قطعا محوری ترین علت، سرعت جابجایی جمعیت است که امکان برنامه ریزی را از مسوولان گرفته و ارگانها را دارای مشکل کرده است. ما باید در اولین گام این سرعت را کنترل، مهار و حتی معکوس کنیم. احمدی نژاد علت افزایش روزافزون جمعیت در کلان شهر تهران را تمرکز بیش از حد (مراکز تصمیم گیر) در تهران دانست و گفت: هیچ ضرورتی ندارد ریزترین تصمیم گیری ها در تهران متمرکز شود. شهردار تهران خاطرنشان کرد: بیش از 60 درصد گردش سرمایه کشوردر تهران است که متاسفانه چرخش مثبتی در کشور نیست. وی گفت: ما باید ساختمانهایی را که حضورشان در تهران نیاز نیست به شهرهای دیگر انتقال دهیم و منابع جمعیتی را آزاد کنیم و یک جریان معکوس جمعیتی را ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه، هزینه زندگی در تهران 10 برابر هزینه مدیریتی در استان ها است، افزود: ما باید شرایط ساخت و ساز و اقدمات عمرانی را به استان ها بازگردانیم. احمدی نژاد افزود: این تصمیم گری ها نیازمند همت است. وقتی امکان برنامه ریزی برای تهران ایجاد شود،امکان رشد برای دیگر استان ها ایجاد خواهد شد. وی گفت: در زمینه کاربری کردن هویت محله ای در سطح تهران، یک طرحی در حوزه معاونت شهرداری ایجاد شده است که شهرداری آماده است برای عملی کردن این کار با متخصصان وکارشناسان همکاری کند. تهرام/پ/2813/تا2806/682

سرخط اخبار اقتصاد