بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 1384 در مجلس پایان یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.سیاسی.مجلس.بودجه 84. کار بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 84 کل کشور درجلسه علنی بعداز ظهر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پایان یافت . براساس بند(ت ) تبصره 17 به نیروی انتظامی اجازه داده شد در سال 84 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید به منظور جایگزینی وتعویض پلاک های قدیم به جدید مبلغ 250 هزارریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. براساس بند الحاقی 2 تبصره 17 نیز نیروی انتظامی مجاز است از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیر مجاز درکشور اقامت کنند روزانه یکصد و پنجاه هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. در بند (الف ) تبصره 18 لایحه بودجه سال 84 کل کشور نیز مجلس به هیات وزیران اجازه داد در ازای صدور کارت شناسایی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور ، معادل ازی مبلغ 160 هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. براساس بند(ب ) این تبصره نیز به هیات وزیران اجازه داده شد به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور به استثناء زائران حج تمتع و عتبات عالیات مبلغ 200 هزار ریال و به ازای تمدید هر جلدگذرنامه مبلغ 150 هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. براساس بند (ج ) این تبصره به منظور ارتقای کیفیت و ایمنی سجلی به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده شد به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه می شود مبلغ 20 هزار ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. در بند (چ) نیز ستاد مبارز با مواد مخدر موظف شد کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارز با مواد مخدر در سال 84 را به حساب درامد عمومی کسور واریز کند. در بند(ح) نیز تاکید شده است معادل پنجاه درصد درآمددادگاه ها وسامانهای وابسته به قوه قضائیه تا سقف 1500 میلیارد ریال شامل یک هزار و دویست میلیارد ریال اعتبارات هزینه یا و سیصد میلیارد ریال تملک دارایی های سرمایه ای به خزانه واریز شود. معادل پنجاه درصد افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مبلغ 1800 میلیارد ریال قابل تخصیصی است . براساس بند(د) تبصره 18 به هیات وزیران اجازه داده شد به منظور افزایش صدور کارت شناسایی ملی ، به ازای صدور هر عدد کارت شناسایی ملی معادل بهای تمام شده آن را ا زمتقاضیان دریافت و به حساب درآمدعمومی واریز کند. در تبصره 19 لایحه بودجه سال 84 نیز که به اصلاح ساختار اداری و مدیریت مربوط می شود و براساس جزء یک بند الف این تبصره به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده شد وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیر منقول را به حساب درامدی عمومی واریز کند. در جزء 2 این تبصره نیز تصریح شده است ماشین آلات وتجهیزات و وسائل نقلیه سنگینی و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل رابه حساب درآمد عمومی واریز کند. براساس جزء 7 بند (پ) به کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور درماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 84 حداقل 25 درصد از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را به استثنای مدارس و مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور وسالن های ورزشی از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی واگذار کند. وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد واقساط ( حداکثر 20 ساله ) دریافت و به حساب درامدعمومی واریز می شود. سیام. 1535 - 1329 1415-

سرخط اخبار اقتصاد