استاندار قم: منابع داخلی بانکها کاهش تسهیلات تکلیفی را در قم جبران کرد # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اقتصادی.تسهیلات. استاندارقم گفت: بانکهای استان بااختصاص منابع داخلی دربعد سرمایه گذاری در استان کاهش تسهیلات تکلیفی را جبران کردند. مهندس حمید طهایی روز شنبه در جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: هر ساله از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته می شود و وام ها در بخش سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی بانکها باید تامین گردد. وی بیان داشت: بانکهای استان با اختصاص تسهیلات و وام های بانکی در رفع این نقیصه کوشیدند و توانستند، دو هزار و 299 مورد وام خود اشتغالی به افراد متقاضی در سال جاری ارایه نمایند. طهایی مجموع متقاضیان وام خوداشتغالی راکه تسهیلات دریافت نکرده اند، 520 مورد ذکر کرد. معاون مدیریت و برنامه ریزی قم اظهار داشت: سهم استان قم از طریق بند (پ) قانون بودجه سال جاری چهارده و نیم میلیارد ریال بوده که به میزان چهارده و سه دهم میلیارد ریال طرح به بانکها معرفی و 65 درصد تصویب گردیده است. نعمت الله امانی ادامه کرد: بانک کشاوزی صد درصد اعتبارات، بانک ملت 4/92 درصد، صادرات 88 درصد و بانک سپه 66 درصد را تصویب کرده اند. وی افزود: معادل کل اعتبارات بخش اشتغال به بانکهای استان معرفی شده و بانکها تا 20 اسفند ماه چنانچه طرحی قابل تصویب نباشد را باید معرفی کنند تا جایگزین اعلام گردد. رییس جهاد کشاورزی قم گفت: 90 پرونده در خصوص معوقه های وام ها در بانکها پیگیری شده که از این تعداد 12 مورد تصفیه شده است. مهندس احمد گائینی افزود: 61 مورد در حال پیگیری است که70 درصد از پرداخت های وام در این بخش به دلیل خسارات ناشی از خشکسالی به باغات به مدت یکسال تمدید شده است. ز.ع 2451/ 550/548

سرخط اخبار اقتصاد