مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران: به منابع طبیعی توجه کافی نشده است # نوشهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اقتصادی. منابع طبیعی. مدیرکل منایع طبیعی غرب مازندران گفت: منابع طبیعی از حوزه های مهم تامین انرژی و غذا محسوب می شود که متناسب بااهمیت آن، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. "سید وجیه الله موسوی" روزشنبه در مراسم بزرگداشت اولین روز هفته منابع طبیعی در تالاراجتماعات این اداره کل در نوشهر افزود: منابع طبیعی سهم عمده در تحولات از جمله تحولات صنعتی دارد و باید جایگاه مهم آن مورد توجه باشد.
وی مهمترین گام برای کنترل سیر قهقرایی منابع طبیعی را شناخت عوامل تخریب و راهکارهای مبارزه با آن عنوان کرد. وی بابیان این که امروز عوامل تخریب و نابسامانی درمنابع طبیعی تحت کنترل درآمده است گفت: برداشت قاچاق چوب در حوزه اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران 88 درصد کاهش پیدا کرده است. موسوی افزود: در راستای طرح خروج دام از جنگل تاکنون 320 هزار واحد دامی از عرصه های جنگلی غرب مازندران خارج و 180 هزار هکتار از عرصه های ملی این مناطق آزاد شد. مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران خاطرنشان کرد: در برنامه 20 ساله چشم انداز توسعه کشور در قالب طرح ملی سبز 150 هزار هکتار به سطح فضای سبز و عرصه های غرب مازندران اضافه می شود. از 320 هزار هکتار جنگل موجود در غرب مازندران 160 هزار تجاری، 60 هزار هکتار حفاظتی و صد هزار هکتار مخروبه است. جنگلهای استان مازندران یک میلیون هکتار وسعت دارد. ش/2603/621/ 402

سرخط اخبار اقتصاد