۱۵ اسفند ۱۳۸۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6761301
T T
۰ نفر
18 طرح عمرانی ویژه منابع طبیعی درمازندران دردست اجراست # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اقتصادی.منابع طبیعی. مدیرکل منابع طبیعی مازندران مرکزساری گفت : درسال جاری شش طرح ملی و 12 طرح استانی ویژه منابع طبیعی دراین استان درحال اجراست. مهندس "رمضانعلی اصغری" روزشنبه به خبرنگارایرنا افزود : برای اجرای این طرحها بیش از 59 میلیاردو891 میلیون ریال اعتباراختصاص یافته است. وی ادامه داد : ازمبلغ تخصیصی بیش از 23 میلیارد ریال آن از اعتبارات طرحهای ملی مربوط به طرح صیانت از جنگل های شمال کشور است . وی طرحهای جامع جنگلکاری ، جنگلداری ، ساماندهی خروج دام ازجنگل ، تعادل دام ومرتع ، پرورش پارکهای جنگلی ، ذخیره گاههای جنگلی وجاده سازی راازجمله طرحهای دردست اجرا عنوان کرد. به گفته وی 645 هزارهکتار جنکل و908 هزارهکتار مرتع ازگلوگاه بهشهر تا علمده نورتحت حوزه استحفاظی این اداره کل است. وی سطح جنگلها ومراتع این استان را دومیلیون و169 هزارهکتار عنوان کرد وگفت : ازاین مقدار 72 درصد حوزه استحفاظی منطقه ساری و28 درصد حوزه استحفاظی منطقه نوشهر می باشد. 609/ 402

سرخط اخبار اقتصاد