نخستین همایش ملی پلیمریزاسیون و بهبود خواص پلیمرها درقشم آغاز بکارکرد # قشم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 داخلی.اقتصادی.پلیمر. نخستین همایش ملی پلیمریزاسیون و بهبود خواص پلیمرها(2005 PIPP)با هدف معرفی و ارایه دستاوردهای طرحهای جامع راهبردی (طرح تاوا) در مرکز رشد جزیره قشم آغاز بکار کرد. دکتر"حمید صالحی مبارکه" عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به خبرنگار ایرنا، گفت: بهبود خواص فرآورده های پتروشیمیایی از دیگر اهداف این همایش دو روزه است که با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم برگزار می شود. صالحی مبارکه ، افزود: " پلیمرهای مهندسی و کارآمد"، " پلیمرهای زیست سازگار و دارورسان" ،" پلیمرهای امولوسیونی" و " روشهای جدید پلیمر شدن و فراروش پلیمرها" از جمله محورهای این همایش است. در این همایش جمعی از اساتید دانشگاهها و متخصصان صنعت کشور در بخش پلیمریزاسیون و بهبود خواص و کسانی که در صنایع مختلف پلیمری و نیز صنایع دفاعی با توجه به این که بخشی از کارهای این پژوهشگاه، پلیمرهای مهندسی است ، حضور دارند. پلیمر یا پلاستیکها، ساختارهایی شیمیایی هستند که از ترکیب شدن تعداد زیادی ملکولهای کوچک، یک ملکول بزرگتر را تشکیل می دهند. نخستین همایش ملی پلیمریزاسیون و بهبود خواص پلیمرها(2005 PIPP)که عصر چهارشنبه در جزیره قشم آغاز بکار کرد، امروز پنجشنبه به کار خود خاتمه می دهد. شبس/ 514/ 1770

سرخط اخبار اقتصاد