بیش از 21 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده کردستان پرداخت شد # سنندج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/10/83 داخلی.اقتصادی.کشاورزی. مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان گفت: 21 میلیارد و 79 میلیون ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده استان امسال پرداخت شد. " محمدرضا احمدنجات " روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این میزان غرامت برای خسارات وارده به 19 هزار و 274 نفر از کشاورزان استان در بخش زراعت، باغبانی، دامداری، پرورش طیور و آبزیان و منابع طبیعی پرداخت شد. به گفته وی، بیشترین حجم غرامت پرداختی با حدود 19 میلیارد مربوط به خسارت دیدگان بخش زراعت و کمترین میزان با 47 میلیون ریال بابت خسارات منابع طبیعی بوده است. وی گفت: غرامت پرداختی امسال به لحاظ مبلغ 324 درصد و به لحاظ افراد 468 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد. احمدنجات اظهار داشت: سال گذشته چهار میلیارد و 975 میلیون ریال غرامت برای خسارات وارده به سه هزار و 395 نفر از کشاورزان استان پرداخت شد. وی افزود: در 9 ماهه سال جاری با دریافت سه میلیارد و 885 میلیون ریال تعرفه حق بیمه، با 15 هزار و 241 نفر از کشاورزان استان در زمینه زراعت، باغات، منابع طبیعی، دام، زنبور عسل، طیور و آبزیان، قرارداد بیمه منعقد شد. وی گفت: همچنین در مدت مذکور 551 میلیارد ریال انواع تسهیلات جهت امور جاری و سرمایه گذاری، به کشاورزان و تولیدکنندگان مناطق روستایی این استان پرداخت شد. استان کردستان دارای یک میلیون و 110 هزار هکتار زمین کشاورزی، 25 هزار هکتار باغات، 5/3 میلیون جمعیت دامی و یک میلیون و 400 هزار هکتار مرتع، با 104 هزار بهره بردار در این بخشها است. 600/2498/567