کشاورزان جاسک هرمزگان:استمرارهفت سال خشکسالی هستی ماراگرفته است # بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.اجتماعی.کشاورزی.خشکسالی جمعی از روستاییان و کشاورزان شهرستان جاسک دراستان هرمزگان می گویند: استمرار خشکسالی هفت ساله موجب از بین رفتن هستی آنان شده است. این عده شنبه در گفت وگوباایرناافزودند: هفت سال خشکسالی پیاپی نه تنها موجب فلج شدن زندگی ما شده، بلکه کشاورزی ودامداری نیز معنای خود را از دست داده است. آنان خاطر نشان کردند: به دلیل کاهش نزولات آسمانی، آب قناتهاو چاهها که تامین کننده آب زمینهای کشاورزی و مراتع بوده خشک شده اند و درنتیجه محصولات زراعی و باغی نیزبه شدت کاهش یافته است. روستاییان شهرستان 73 هزارنفری جاسک ازپدیده خشکسالی که7سال گریبانگیر آنان شده به عنوان یک فاجعه کم سابقه یاد کرده و خواستارارایه برنامه های کوتاه و بلند مدت برای تامین خسارت وارده از سوی مسوولان ذیربط شدند. یکی ازدامداران شهرستان جاسک گفت: کاهش بارندگی موجب خشک شدن 60 درصداز مراتع و وزمینهای زراعی دردو بخش بشاگرد و مرکزی شده است. باقرموسی زاده گفت: هم اکنون 150 روستا دربخش مرکزی جاسک و بشاگردبرای ماندن و ادامه زندگی به آب شرب نیاز دارند. وی افزود: این درحالی است که تلاشهای زیادی نیزتوسط شرکت آب وفاضلاب این شهرستان برای تامین آب شرب مردم صورت گرفته که به دلیل پراکندگی روستاها جوابگو نبوده است. شماری از کشاورزان نیز با اشاره به سررسید وامهای کشاورزی خواستارتمدید سررسید پرداخت وام های خود شدند. مدیرجهادکشاورزی شهرستان جاسک نیز با تایید این مطالب افزود: خشکسالی موجب شده تاسطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی این شهرستان با یک هزارهکتار کاهش نسبت به سال زراعی گذشته به یک هزارو 850 هکتار برسد. مهندس مسعودگرگیج اضافه کرد: تولید محصولات کشاورزی و زراعی نیز بین 30 تا40 درصدکاهش یافته، بطوریکه دربسیاری از زمینه ها ازجمله کشت موز از کشاورزان خواسته شده که سطح زیرکشت را کاهش دهند. وی اظهارداشت: خشکسالی هفت ساله که اکنون نیزاستمرار دارد موجب شده تا نود درصد از کشاورزان ودامداران این خطه محروم به بانکها بدهکارباشند، در حالیکه توان بازپرداخت بدهیهای خود را ندارند. مدیرجهادکشاورزی شهرستان جاسک از مسوولان ذیربط خواست بمنظور کمک به کشاورزی و دامداری، و جلوگیری از نابودی این حرفه ها، وامهای خشکسالی این خطه را بلاعوض تلقی کنند. این درحالی است که که معاون اموردام سازمان جهاکشاورزی هرمزگان نیز با تاییداین مشکلات یادآورشد: پدیده خشکسالی هفت ساله، 33 هزار میلیون ریال خسارت به دامداران این استان بویژه شهرستان جاسک وارد کرده است. الهیارآقاپورافزود: این پدیده که در 30 سال گذشته بی سابقه توصیف شده، 600 هزار بهره بردار را در معرض خطر نابودی قرار داده است. وی ادامه داد: از مجموع یک میلیون و900 هزار واحد دامی که تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند ،70درصد آنها به مراتع وابسته اند که هم اکنون دچار افت شدید لاشه و سقط جنین می شوند. احمد پویافر فرماندار جاسک هم گفت: هفت سال خشکسالی پی درپی موجب شده این شهرستان با بحران جدی روبرو شود و برخی از روستاهای آن مانند کنگان به شدت از مساله کم آبی رنج می برند. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان هم گفت: برای بهبود شاخص های جاسک دربخش بهداشت و درمان ،راه ، فضای آموزشی واشتغال وصیادی وتامین آب آشامیدنی علاوه براعتبارات استانی،اعتبارردیف توازن منطقه ای وطرح توسعه در نظر گرفته شده است. طالب زارع مشکل اصلی مردم این خطه را بحران خشکسالی عنوان کردو افزود: هم اکنون 49 روستای آن با3 هزار خانوارجمعیت به شدت باکمبودآب شرب مواجه هستند. وی اضافه کرد: دراین مدت علاوه برخشک شدن آب چندین رودخانه فصلی، 17 حلقه چاه دچارافت آب، 14 حلقه شور و تلخ و آب 15 چشمه نیز به کلی خشک شده است.
شهرستان جاسک با 13 هزارو 309 کیلومتر وسعت و 73 هزار نفر جمعیت درفاصله 300 کیلومتری شرق استان هرمزگان واقع شده که بخش محروم بشاگرد با مرکز این شهرستان 150 کیلومترفاصله دارد. 668/ 512

سرخط اخبار اقتصاد