رییس امور مالیاتی خرمشهر: عدم ارایه بموقع اظهار نامه مالیاتی، مودیان را مشمول معافیت نخواهد کرد # خرمشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/4/83 داخلی.اقتصادی.مالیات. رییس اداره امورمالیاتی خرمشهر گفت: عدم ارایه بموقع اظهارنامه مالیاتی ،مودیان را از معافیت های مالیاتی محروم و مشمول جرایم پیش بینی شده در قانون خواهد کرد. "رضا راضی زاده" شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هرساله از اول فروردین تا پایان تیر ماه مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مودیان است و در صورتی که این اظهار نامه بموقع و در زمان قانونی مقرر و تعیین شده تسلیم نشود مودی نمی تواند از سقف معافیت مالیاتی استفاده کند و مشمول جریمه خواهد شد. وی گفت: اگر در برک اظهار نامه مودی و برک تشخیص که بعدا توسط اداره یا سازمان مالیاتی صادر می شود 15 درصد اختلاف مشاهده شود مودیان تا سه سال متوالی از تسهیلات مقرر در قانون بخشودگی جرایم محروم می شوند. رییس اداره امورمالیاتی خرمشسهر حساسیت پرداخت مالیات و تسلیم اظهار نامه در زمان مقرر با توجه به اصلاحیه مجلس ششم در امسال جاری را یاد آور شد و گفت: حتی اگر کسانی که درآمد پایینی دارند اظهار نامه خود را بموقع تسلیم نکنند مشمول مالیات و جرایم آن خواهند شد. او به شناور شدن معافیت مالیاتی در قانون جدید اشاره کرد و گفت: با این اصلاحیه معافیت مالیاتی معادل معافیت حقوق بگیران شده است و برای سال 81 معدل یک میلیون و 740 هزار تومان و برای سال 82 معادل یک میلیون و 920 هزار تومان تعیین شده است در حالی که قبلا تنها 5/1 میلیون ریال بود. او از نحوه پرداخت مالیات و همکاری با اداره مالیاتی توسط شهروندان خرمشهری به رغم تنگناهای اقتصادی قدردانی و اضافه کرد: با توجه به مشکلات جدی آبادان و خرمشهر که ناشی از جنک تحمیلی است تقاضا داریم سقف معافیت مالیاتی برای این دو شهر افزایش یابد و بخشودگی جرایم مضاعف و تقسیط مضاعف نیز در این شهرستان ها اعمال گردد. 646/640

سرخط اخبار اقتصاد