ظرفیت انتقال گاز ترکمنستان به ایران افزایش می یابد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.اقتصادی.گاز.ترکمنستان. با تکمیل عملیات احداث ایستگاه تقویت فشار در کرپجه،ظرفیت انتقال گاز ترکمنستان به ایران از ابتدای سال 2005 به هشت میلیارد مترمکعب در سال افزایش می یابد. عضو هیات مدیره شرکت طراحی و ساختمان نفت روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: شرکت طراحی و ساختمان نفت ( زیرمجموعه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ) عملیات بخش اجرایی احداث ایستگاه تقویت فشار کرپجه را عهده دار است. مهندس "سیدکریم تفرشی"بخش اجرایی این طرح را شامل نصب شش واحد دستگاه تقویت فشار، احداث و اتصال یک خط لوله 28 اینچ به خط لوله 40 اینچ فعلی و امکانات جنبی آن ذکر کرد. وی افزود: احداث ایستگاه تقویت فشار کرپجه را یک شرکت آلمانی عهده دار است و شرکت طراحی و ساختمان نفت بخش اجرایی آن را انجام می دهد. مشاور مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ارزش قراردادبخش اجرایی را 15 میلیون دلار اعلام و خاطرنشان کرد: اکنون بیش از 200 نفر نیروی متخصص ایرانی در داخل و در منطقه کرپجه مشغول فعالیت در این طرح هستند. وی هدف دولت ترکمنستان از اجرای این طرح را افزایش ظرفیت انتقال گاز به ایران عنوان کرد و افزود: انتقال گاز ترکمنستان به ایران از سال 1997 با ظرفیت یک تا 5/1 میلیارد مترمکعب در سال آغاز شد و اکنون به پنج تا شش میلیارد مترمکعب در سال می رسد. تفرشی با اشاره به اینکه میزان گاز انتقالی از ترکمنستان به ایران طبق قرارداد باید از حدود سالهای 2005 و 2006 میلادی به هشت میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد، خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات احداث ایستگاه تقویت فشار، ظرفیت انتقال گاز ترکمنستان به ایران از ابتدای سال 2005 به هشت میلیارد مترمکعب در سال ، افزایش می یابد. به گفته وی، دولت ترکمنستان درپی کشف ذخایر جدید گاز و نصب ایستگاههای تقویت فشار بیشتر ،درصدد افزایش ظرفیت انتقال گاز به ایران تا سه میلیارد مترمکعب دیگر در سال و رساندن آن به سطح 11 میلیارد مترمکعب است. وی از دیگر قراردادهای برون مرزی در دست اجرای شرکت طراحی و ساختمان نفت را نصب تجهیزات اضافی به ایستگاه اندازه گیری گاز در مرز ایران و ترکمنستان به ارزش حدود شش میلیون دلار ، اعلام کرد. تفرشی در مورد احداث خط لوله نفت قزاقستان - ترکمنستان - ایران گفت: کار مطالعه های امکان سنجی احداث این خط برای انتقال یک میلیون بشکه نفت خام (500 هزار بشکه از قزاقستان و 500 هزار بشکه از ترکمنستان ) حدود چهار سال گذشته در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت انجام شد. تفرشی بااشاره به اینکه در زمان حاضر دولت قزاقستان با مشکل کمبود منابع نفت برای انتقال از این خط لوله مواجه است، گفت: قزاقستان نفت خام تولیدی از مخزن" کاشاگان" را بیش از میزان واقعی آن برآورد کرده بود، لذا اکنون در پی کشف ذخایر جدید نفت خام برای تامین نفت موردنیاز این خط است.
وی در خصوص فعالیت شرکت طراحی و ساختمان نفت در منطقه خارج از آسیای میانه گفت: مذاکره با مقامهای عراقی برای بازسازی پالایشگاه"الدوره " آغاز شد، اما در شرایط فعلی مسکوت مانده است. وی خاطرنشان کرد، گفت وگوهای اولیه با کشورهای سودان و عمان برای احداث خط لوله و پالایشگاه در این کشورها، صورت گرفته است. اقتصام. 1561 / 1557/ 1

سرخط اخبار اقتصاد