نخست وزیر تایلند دستور بررسی گستره آنفلوانزای مرغی دراین کشوررا داد # کوالالامپور، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 خارجی.تایلند.بهداشتی "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر تایلند دستور بررسی گستره مجدد بیماری آنفلوانزای مرغی در این کشور را صادر کرد. به گزارش روز شنبه روزنامه نیشن چاپ بانکوک ، وی با اشاره به احتمال مخفی کردن گستره بیماری آنفلوانزا توسط مقامهای مسوول تایلند گفت ، بشدت مقامهای رشوه گیر کشور را که با دریافت پول به صاحبان مرغداریها اجازه داده اند تا از نابود کردن مرغهای آلوده خودداری کنند ، تنبیه خواهد کرد. بسیاری ازمرغداریهای تایلند دراوایل سال جاری میلادی دراثر گستره بیماری آنفلوانزای مرغی که منجر به تلف شدن بسیاری از طیورآنها شد ، متحمل خسارات زیادی شدند. گستره این بیماری سبب نابود شدن 50 تا 60 میلیون قطعه مرغ در این کشور و 880 میلیون دلار خسارت به صنعت مرغداریهای تایلند شد. شیوع مجدد بیماری آنفلوانزای مرغی دراوایل هفته گذشته در استانهای "آیوتهایا" و "تانی " تایلند از سوی دولت تایید شده است . تاکسین در عین حال گفت که بیش از 8 هزار قطعه مرغ نابوده شده تااز گسترش بیماری جلوگیری شود و پس از آن نشانه تازه ای مبنی بر گستره بیماری در سایر مرغداریها مشاهده نشده است. "چاتورن چای سانک" معاون نخست وزیرتایلند و مسوول گروه مبارزه با گستره بیماری آنفلوانزای مرغی نیز دراین باره گفت که برای جلوگیری از اشاعه این بیماری ،اقدامات قرنطینه ای در مرغداری های آلوده اعمال شده است . آساق/ 335/336/1550/1543

سرخط اخبار اقتصاد