بیش از 254 میلیارد ریال ارز در نظام بانکی کشور معامله شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 اقتصادی.داخلی.اقتصادی.ارز. ارزش ریالی معاملات ارزی روز دوشنبه در نظام بانکی کشور 254 میلیارد و 142 میلیون و 500 هزار ریال بود که این میزان نسبت به معاملات روز یکشنبه هفته گذشته حدود 90/38 میلیارد ریال کاهش نشان می دهد. براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این روز 29 میلیون و 500 هزار آمریکا در نظام بانکی کشور معامله شد. اقتصام / 1558/ 3

سرخط اخبار اقتصاد