قیمت کنجاله در معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/01/83 قیمت کنجاله (1000تن / دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل سال ماه آخرین قیمت در معاملات روز 04 مه 034/3 (سنت 4/303 ) 04 ژوئیه 023/3 (سنت 3/302 ) 04 اوت 903/2 (سنت 3/290 ) 04 سپتامبر 663/2 (سنت 3/266 ) 04 اکتبر 275/2 (سنت 5/227 ) 04 دسامبر 204/2 (سنت 4/220 ) 05 ژانویه 190/2 (سنت 0/219 ) 05 مارس 163/2 (سنت 3/216 ) 05 مه 165/2 (سنت 5/216 ) 05 ژوئیه 160/2 (سنت 0/216 ) 05 اوت 120/2 (سنت 0/212 ) 05 سپتامبر 050/2 (سنت 0/205 ) 05 اکتبر 850/1 (سنت 0/185 ) 05 دسامبر 835/1 (سنت 5/183 ) ................................................................... اطلاعات فوق آخر وقت روز پنج شنبه به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد جمعه به وقت تهران ) اعلام گردیده است. 1387-365

سرخط اخبار اقتصاد