21 میلیون لیتر مواد سوختی بین روستاییان بروجرد توزیع شد # بروجرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/01/83 داخلی.اقتصادی.توزیع .مواد نفتی. رییس سازمان تعاون روستایی شهرستان بروجرد گفت: در سال گذشته 21 میلیون لیتر مواد سوختی بین روستاییان این شهرستان توزیع شد. "احمد گلپایگانی" روز سه شنبه در گفت وگو با خبر نگارایرناافزود: این مواد سوختی که شامل 18 میلیون لیتر نفت سفید، سه میلیون لیتر نفت گاز و روغن موتور می باشد برای استفاده امورکشاورزی وخانگی دراختیار روستاییان قرارگرفت . وی همچنین گفت: پارسال هشت میلیارد ریال وام برای تهیه نهاده های کشاورزی ، دامی، ایجاد صنایع دستی و واحدهای تولیدی دراختیار یک هزار نفر از اعضای تعاونیهای روستایی این شهرستان قرار گرفت. رییس سازمان تعاون روستایی بروجرد تصریح کرد: این میزان خدمات از طریق 80 عامل تعاون روستایی به روستاییان 197 روستای بروجرد ارایه شده است. براساس آمار موجود 88 هزار و 725 نفر روستایی از خدمات این تعاونی ها بهره مند هستند. ب . د 221/521/02م ا

سرخط اخبار اقتصاد