جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج رتبه دوم طرحهای زیربنایی را در کشور داراست # کرمان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/01/83 رییس سازمان جهادکشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج گفت: این سازمان در زمینه اجرای طرحهای زیربنایی بخش کشاورزی طی سال گذشته رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داد. محمدرضا رئیسی نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تثبیت و یکپارچه سازی اراضی و سامانه آبیاری تحت فشار را از جمله این طرحها عنوان کرد. وی افزود: پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان های جیرفت و کهنوج سال گذشته زیر پوشش طرح آبیاری تحت فشار قرار گرفت و سه هزار هکتار از اراضی دیگر نیز تثیبت و یکپارچه سازی شدند. وی کل سطح زیرکشت محصولات کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج را 215 هزار هکتار اعلام کرد. وی پیش بینی کرد: سطح اراضی زیر پوشش اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و یکپارچه سازی این منطقه در سال جاری نسبت به پارسال 30 درصد افزایش یابد. رئیسی نژاد با بیان این که 5/3 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی سالانه در شهرستان های جیرفت و کهنوج تولید می شود، این میزان تولید را چهار درصد تولید کل محصولات کشاورزی ایران عنوان کرد. وی انواع میوه های نیمه گرمسیری، گرمسیری و سردسیری، محصولات جالیزی، خرما، سبزیجات، سیب زمینی، پیاز، ذرت و گندم را از محصولات مهم منطقه جیرفت و کهنوج برشمرد. او گفت: بیشتر تولیدات کشاورزی این منطقه نوبر، خارج از فصل و ارز آور است. رییس سازمان جهادکشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج به توسعه کشت گلخانه ای این منطقه به میزان 300 هکتار در سال گذشته اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح 7500 فرصت شغلی در بخش کشاورزی این منطقه ایجاد شده است. وی اعلام کرد: با تداوم ارایه تسهیلات مالی به بخش کشاورزی و ساماندهی چرخه خرید و فروش محصولات آن، تنها از طریق توسعه کشت گلخانه ای در جیرفت و کهنوج می توان مشکل بیکاری را در این منطقه برطرف کرد. وی در ادامه به خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بخش کشاورزی جیرفت و کهنوج اشاره کرد و اعتبارات مالی اختصاص یافته برای جبران این گونه خسارت را بسیاری ناکافی دانست. وی میزان خسارت ناشی از این حوادث و از جمله خشکسالی و سرمازدگی را در سال گذشته 180 میلیارد تومان برآورد کرد. رئیسی نژاد گفت: اعتبار مالی اختصاص یافته به این بخش در مدت یاد شده حدود 10 میلیارد تومان بوده است. وی افزود: تولید مرکبات این منطقه بر اثر سرمازدگی در سال گذشته 50 درصد کاهش داشت و بیشتر محصول باقی مانده نیز به دلیل نبود برنامه ای برای تنظیم بازار و ورود مرکبات به داخل کشور، روی درخت مانده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج در خصوص اجرای طرح گرده افشانی نخیلات بم توسط این سازمان گفت: 50 هزار عدد اسپات گرده در این خصوص خریداری و کار فرآوری آنان نیز به وسیله کارشناسان آن سازمان انجام شد. ر.م 120/512/01

سرخط اخبار اقتصاد