رئیس جمهور سنگال پیشرفت های ایران را تحسین برانگیزدانست # داکار ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/01/83 "عبدالله واد " رییس جمهور سنگال روز دوشنبه در دیدار باکمال خرازی وزیرامور خارجه ایران که به سنگال سفرکرده است اظهار داشت: مابرای ایران و پیشرفت های تحسین برانگیز آن احترام خاصی قایل هستیم . رییس جمهوری سنگال بااشاره به سفر اخیر خود به ایران و دیدار با مقام معظم رهبری و رییس جمهوری تاکید کرد که زمینه های مناسب برای برداشتن گامهای بعدی به منظور توسعه روابط فراهم است . وی علاقمندی سنگال به مشارکت ایران در طرحهای مربوط به انرژی - خودروسازی ودیگر عرصه ها را ابراز داشت و گفت : سنگال معتقد است که باید از تجربیات ایران درجهت توسعه و خودکفایی حداکثر استفاده را بعمل آورد. رییس جمهوری سنگال خاطر نشان ساخت: ضرورت دارد که همکاریهای جنوب - جنوب و سازمان کنفرانس اسلامی هرچه بیشتر ارتقاء یابد. کمال خرازی وزیر امورخارجه نیز بااشاره به دیدار اخیر رییس جمهوری سنگال از ایران ومذاکرات سازنده دوکشور درکمیسیون مشترک اقتصادی یادآور شد که گامهای مناسبی به منظور توسعه روابط دوکشور برداشته شده است . وزیر امورخارجه تشکیل گروههای پنجگانه کاری در بخش های بازرگانی ، سرمایه گذاری ، بانکی ، راه سازی و طرحهای زیربنایی و احداث نیروگاه میان دو کشور اشاره کرد و گفت : سازوکار مناسبی دربخش های مختلف برای همکاری دوکشور اندیشیده شده است . خرازی افزود: ایران تجارب ارزشمندی درزمینه خودکفایی وتوسعه با بهره گیری از توانمندی های بومی وملی خود بدست آورده وآمادگی دارد که باصمیمیت و بدور از انگیزه های استعماری آنها را دراختیار سنگال و سایر دولتهای افریقایی قرار دهد. 1523/1554/408

سرخط اخبار اقتصاد