معاون وزیر انرژی و آب افغانستان از نیروگاه شهید رجایی قزوین دیدن کرد # قزوین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.اقتصادی.افغانستان.نیروگاه. معاون وزیر انرژی و آب افغانستان به منظور آگاهی از توانایی های شرکت های ایرانی در اجرای طرحهای صنعت برق، از نیروگاه شهید رجایی قزوین دیدن کرد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در این بازدید "جلیل شمس" ازسوی معاون فنی وزیر انرژی و آب این کشور و مشاور فنی بانک جهانی همراهی شد. شرکت های ایرانی در مناقصه های صنعت برق افغانستان حضور قدرتمند دارند و برخی از آنها در زمینه ساخت، نصب و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات صنعت برق این کشور فعال هستند. در این بازدید مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی قزوین توضیحاتی درمورد تاریخچه، اهداف و چگونگی ساخت و نصب نیروگاه شهید رجایی و صنایع داخلی فعال در اجرای این طرح عظیم ارائه کرد. هیات اعزامی افغانستان در این بازدید از نزدیک در جریان چگونگی روند نگهداری، تعمیرات و بهره برداری واحدهای نیروگاه قرار گرفت. 1352/1590/684

سرخط اخبار اقتصاد