مجلس بررسی لایحه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/07/84 داخلی.سیاسی.مجلس. نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز سه شنبه، چهارماده از لایحه 60 ماده ای بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی اسلامی ایران را تصویب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، براساس ماده 2 این لایحه که به تصویب رسید ، " درراستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف ، منصفانه و کارایی اوراق بهادار و به منظور نظارت برحسن اجرای این قانون ، شورای عالی بورس و اوراق بهادارو سازمان بورسو اوراق بهادار باترکیب، وظایف و اختیارات مندرج دراین قانون تشکیل می شود. براساس ماده 3 این لایحه که به تصویب رسید، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بالاترین رکن بازاراوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. براساس این مصوبه ، وزیران امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی ، رییس کل بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران و اتاق تعاون، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان بورس نیز انجام وظیفه خواهد کرد و نیز دادستان کل کشور یا معاون وی اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار را تشکیل می دهند . همچنین یک نفر نماینده از طرف کانونهای کارگزاران ، معامله گران ، بازار گردانان ، مشاوران ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه عضو این شورا است . سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران نیز عضو شورای عالی بورس خواهند بود. همچنین یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی، عضو این شورا خواهد بود. ریاست شورای عالی بورس و اوراق بهاداربا وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود . مدت ماموریت یک نفر نماینده کانونها،سه نفر خبره مالی و یک نفر خبره از بخش خصوصی برای هر بورس کالا پنج سال است و نمی توان آنان را از میان اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد. انتخاب مجدد این افراد حداکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود. براساس این مصوبه ، یک نفر خبره ای که منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی انتخاب می ـ شود، حفظ درجلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می کنند. براساس ماده (4 ) این لایحه که به تصویب رسید، اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی وتوسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه برای اجرای این قانون ، تعیین سیاستهاس کلان و خط مشی بازار اوراق بهادار ، پیشنهاد آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران و تصویب ابزارهای مالی جدید از وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار است . صدور ، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها ، بازارهای خارج از بورس ، شرکتهای سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه و نیز تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از دیگر وظایف این شورا است . نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس ، تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان بورس و نظارت برآنها ، انتخاب بازرس - حسابرس سازمان بورس و تعیین حق الزحمه آن ، انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان بورس ،تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات مدیریه سازمان بورس و انتخاب اعضای هیات داوری وتعیین حق الزحمه آنان نیز از جمله وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار است . اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای خارجی ، اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی دربورس و سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد از دیگر وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. مجلس شورای اسلامی فردا ( چهارشنبه ) جلسه علنی خواهد داشت. سیام. 1572 - 1329 - 1415

سرخط اخبار اقتصاد