دهها شناور صیادی با فروکش کردن گردوغباراز اروندکنار به دریا رفتند # اروندکنار، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 داخلی.اقتصادی.شیلات.صیادی. دهها فروند شناور صیادی دراروندکنار با فروکش کردن گرد و غبار و رفع خطر توفان دریایی روز پنج شنبه از بندر صیادی ابوفلوس در نزدیکی دهانه اروندرود به دریا (خلیج فارس ) رفتند. صیادان اروندکناری روز گذشته به علت کاهش میدان دید و گرد و غبار به توصیه شیلات منطقه به دریا نرفتند. در سه روز اخیر بهای برخی ماهیان دریایی به علت کاهش عرضه درآبادان بین 10 تا 15 درصد افزایش یافت. یک هزار و 200 شناور و قایق صیادی دراروندکنار به صید و صیادی مشغول هستند. معیشت اصلی اهالی این شهر مرزی در50 کیلومتری آبادان صیدماهی و تولید خرمامی باشد. 2658/1760

سرخط اخبار اقتصاد