مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران : مخابرات تهران خصوصی می شود # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.اجتماعی.مخابرات.اصل44. مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران از واگذاری مخابرات این استان به بخش خصوصی براساس بند ج اصل 44 قانون اساسی خبر داد. محمد روحالهی، روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرناافزود: در واگذاری مخابرات استان تهران به بخش خصوصی .2 درصد سهام در اختیار مخابرات 5 درصد به کارکنان و بقیه سهام در بورس عرضه می شود. وی، درباره این موضوع که باواگذاری مخابرات به بخش خصوصی تعرفه های تلفن ثابت افزایش خواهد یافت یا نه گفت: تازمانی که دولتی هستیم این مساله روی نخواهد داد و پس از واگذاری نیز مرجعی موضوع تعرفه ها را کنترل می کند. تهرام/ ت/687/587

سرخط اخبار اقتصاد