رئیس جمهور تاجیکستان خواستارکمک بانک جهانی برای نیروگاههای این کشورشد # دوشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.اقتصادی.تاجیکستان.بانک جهانی. امامعلی رحمانف رئیس جمهوری تاجیکستان دردیدار با "آنت دیکسون" مدیر منطقه ای بانک جهانی ، خواستار تخصیص وام بلند مدت این بانک به تاجیکستان برای ادامه عملیات ساخت نیروگاه های "سنگتوده 1" و "راغون" این کشور شد. دراین دیدار که روز دوشنبه درشهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام شد، "آنت دیکسون" و "امامعلی رحمانف" درباره مسائل مورد علاقه با یگدیگرگفتگو کردند. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان نیزدر گزارشی اعلام کرد: موضوع مربوط به برنامه نشست گروه مشورتی کشورهای کمک کننده به اقتصاد تاجیکستان و روند اجرای اصلاحات اقتصادی این کشور نیزدردیدار با مدیرمنطقه ای بانک جهانی و رئیس جمهوری تاجیکستان بررسی شده است. گفته می شود نشست گروه مشورتی کشورهای سرمایه گذار به اقتصاد تاجیکستان در ماه ژوئن "اوایل خردادماه سال 86 " برگزار خواهد شد. آساق/2151/ 305/1184/شبک

سرخط اخبار اقتصاد