یک شرکت خصوصی - متقاضی تاسیس اولین نیروگاه اتمی در ترکیه شد ................................................
آنکارا -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. ترکیه. اقتصادی. نیروگاه. گروه شرکت های" پارک هلدینک " متعلق به بخش خصوصی ترکیه روز جمعه بطور رسمی خواهان تاسیس اولین نیروگاه اتمی در این کشور شد.
به گزارش رسانه های ترکیه مقامات" پارک هلدینک " روز جمعه با تقدیم درخواستی به شورای تنظیم بازار انرژی ترکیه خواهان احدات اولین نیروگاه اتمی ترکیه در منطقه" آک کویو "در نزدیکی بندر مرسین واقع در جنوب ترکیه و کرانه دریای مدیترانه شدند.
ساخت نیروگاه هسته ای در منطقه" اک کویو "برای اولین بار در سال1998 میلادی مطرح شد و قرار بود مناقصه ای برای ساخت نیروگاه هسته ای در آن منطقه برگزار شود .ولی" بلند اجویت " نخست وزیر وقت ترکیه در سال 2000 میلادی این مناقصه را به تعویق انداخته بود.
شرکت" پارک هلدینک " خواهان اخذ لیسانس برای احدات یک نیروگاه اتمی در "آک کویو "با قدرت 1600 مگاوات و تولید سالانه 5/7 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق شده است. این شرکت متعهد شده است که در صورت اخذ لیسانس - نیروگاه را تا سال2015 میلادی مورد بهره برداری قرار دهد.
ترکیه از ماه ها پیش اعلام کرده بود که خواهان احدات نیروگاه های هسته ای است و در این خصوص با سازمان بین المللی انرژی اتمی وارد مذاکره شده است. محل احدات نیروگاه هسته ای مورد نظر دولت ترکیه هم - حومه شهر سینوپ واقع در سواحل دریا سیاه در شمال ترکیه اعلام شده است. " محمد البرادعی " رییس سازمان بین المللی انرژی اتمی در دیدار تیر ماه گذشته خود از ترکیه از طرح احدات نیروگاه اتمی در این کشور پشتیبانی کرده بود.
دولت اردوغان در سال 2005 میلادی اعلام کرده بود که وزارت انرژی ترکیه در نظر دارد تا سال 2018 میلادی حدود پنج هزار مگاوات از انرژی هسته ای برق تولید کند که بخشی از آن در سال 2007 و بقیه تا سال 2018 اجرایی خواهد شد.
در برنامه وزارت انرژی ترکیه پیش بینی شده که در مرحله اول نیروگاه های هسته ای با توان پنج هزار مگاوات با سرمایه دولتی یا بخش خصوصی - یا بطور مشترک با بخش خصوصی احدات شود.
موضوع احدات این نیروگاه ها در سفر اواسط بهمن ماه سال گذشته" حلمی گولر "وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به آمریکا -یکی از مهمترین موضوع -های در دستور کار مذاکرات وی با مقام های واشنگتن بود.
" رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه هم در بهمن ماه سال گذشته به هنگام گشایش نیروگاه حرارتی" افشین - البستان " در استان جنوب شرقی" قهرمان ماراش " گفت که کشورش برای کاهش وابستگی به انرژی فسیلی - در آینده نزدیک گام های عملی در راه احدات نیروگاه های هسته ای را بر خواهد داشت. بیش از سه دهه است که موضوع احدات نیروگاه های هسته ای در ترکیه مورد بحت است. بخشی از دلایل تحقق نیافتن احدات نیروگاه های هسته ای - به مسائل مالی و بخشی دیگر نیز به سیاست های داخلی و خارجی این کشور ارتباط دارد.
برای اولین بار موضوع احدات نیروگاه هسته ای در ترکیه در سال 1970 میلادی مطرح شد که بعدها به دلیل مداخله نظامی ترکیه در جزیره قبرس و مواجه شدن با تحریم تسلیحاتی و به نوعی تحریم اقتصادی آمریکا -موضوع به بایگانی سپرده شد.
" تورگوت اوزال " رییس فقید جمهوری ترکیه در دوران نخست وزیری خود در سال 1983میلادی خواست با روش ساخت - راه اندازی و انتقال( بی. او.تی -) نیروگاه هسته ای بسازد .ولی او نیز موفق نشد.
خاورم/2012/230 شماره 052 ساعت 19:19 تمام انتهای پیام 19-19-21.D25

سرخط اخبار اقتصاد