همایش منطقه ای راهبردهای ملی رشد و کاهش فقر در تاجیکستان برگزار شد ..................................................................
دوشنبه - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. اقتصادی. تاجیکستان. همایش. همایش دو روزه منطقه ای راهبردهای ملی رشد و کاهش میزان فقر در کشورهای در حال گذار اقتصادی - در کاخ وحدت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.
در این همایش که با حضور کارشناسانی از قزاقستان - مولداوی - ازبکستان- تاجیکستان و همچنین سازمان بین المللی مهاجرت و نهادهای وابسته به برنامه رشد سازمان ملل متحد برگزار شد" -همگرایی و همکاری برای رفع مشکل اقتصادی این کشورها "مورد بحت و بررسی قرار گرفت. " ایگور بوسک " معاون دفتر نمایندگی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران گفت : آشنایی با ظرفیت های اقتصادی کشورهای در حال گذار و تهیه برنامه های موثر برای جلب سرمایه های خارجی از اهداف اصلی این نشست بود.
وی افزود :برگزاری این همایش در آستانه تهیه راهکار برنامه رشد سازمان ملل متحد بسیار اهمیت دارد.
وی اظهار داشت : توجه به برنامه دولت تاجیکستان در مورد کاهش فقر -وضع سلامت مادران در کشورهای در حال گذار اقتصادی - راهکارهای کاهش میزان مرک و میر کودکان - ایجاد زمینه های اشتغال در منطقه و استراتژی بهبود حمایت های اجتماعی از موضوعهای مهمی بود که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت. آساق/2151/305/1158/1513 شماره 050 ساعت 18:52 تمام انتهای پیام 18-52-21.D25

سرخط اخبار اقتصاد