تمام طرحهای عمرانی خراسان رضوی طی سه ماه توسط استانداری ارزیابی می شود ......................................................................
تربت حیدریه - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. اقتصادی. عمرانی مدیر کل دفتر طرح و برنامه استانداری خراسان رضوی گفت : تمام طرحهای عمرانی استان طی مدت زمانی سه ماه ارزیابی می شود.
رضا عبدالملکی روز جمعه و پس از برگزاری شورای برنامه ریزی تربت حیدریه که با حضور استاندار و مدیران اجرایی استان برگزار شد - گفت : با ارزیابی نقاط قوت و ضعف احتمالی علاوه بر تسریع در امور عمرانی کارنامه دستگاههای استان بررسی می شود.
وی اضافه کرد :طی یک ماه گذشته و با تشکیل شورای برنامه ریزی استان در شهرستانهای خراسان رضوی کارهای عمرانی از نزدیک بررسی و کنترل شد.
وی بیان داشت : طی کمتر از دو ماه آینده استاندار و مدیران اجرایی خراسان رضوی با سرکشی از باقیمانده شهرستانها نخواهند گذاشت طرح نیمه تمامی باقی بماند.
رییس سازمان صنایع و معادن خراسان ضروی هم به ایرنا گفت : امسال 10 طرح اقتصادی با سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرا در تربت حیدریه مصوب شد که تاکنون 500 میلیارد ریال آن پرداخت شده است. سید حسین احمدی سلیمانی با بیان اینکه یک میلیارد دلار طرح اقتصادی برای اجرا در تربت حیدریه تعریف شده است - افزود : چهار هزار و 860 نفر در این طرحها مشغول به کار می شوند.
وی از راه اندازی معدن طلا و کارخانه چهار تنی سیمان تربت حیدریه در سال آینده خبر داد. تربت حیدریه به عنوان قطب معدنی و کشاورزی خراسان ضروی در تولید برخی محصولات حائز رتبه در کشور است. 2729/662/566 شماره 043 ساعت 15:15 تمام انتهای پیام 15-15-04.D25

سرخط اخبار اقتصاد