رییس اموراوپک وزارت نفت : اوپک سقف تولید کنونی تولید را حفظ می کند ..................................................................
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. اقتصادی. اوپک. یارجانی رییس امور اوپک و ارتباط با مجامع بین الملل انرژی ایران پس از پایان یکصدوچهل وچهارمین نشست کشورهای عضو اوپک در وین گفت : اوپک سقف تولید کنونی خود را حفظ خواهد کرد.
یکصدو چهل و چهارمین نشست اوپک پنج شنبه گذشته در وین پایتخت اتریش برگزار شد.
به گزارش روز جمعه روابط عمومی وزارت نفت" - جواد یارجانی " بااشاره به تصمیم اوپک در این اجلاس مبنی بر حفظ سقف تولید کنونی - افزود :دراین اجلاس وضعیت بازار مناسب ارزیابی شد.
وی گفت : دراین اجلاس دبیر کل اوپک ماموریت یافت تا شرایط بازار را زیر نظر داشته باشد تا در صورت تغییر غیر متعارف در وضعیت بازار تصمیم گیری لازم انجام شود.
یارجانی - درباره تعیین سهمیه کشور آنگولا در اجلاس اوپک گفت: آنگولا در این اجلاس برای نخستین بار به صورت رسمی شرکت یافت ولی میزان سهمیه این کشور هنوز اعلام نشده است. وی افزود:دراین اجلاس مقرر شد تا در آینده و پس از آشنایی آنگولا با امور اوپک - این کشور در تصمیم گیرهای این سازمان شرکت کند.
رییس امور اوپک و ارتباط با مجامع بین الملل انرژی کشورمان در اوپک گفت : در اجلاس اخیر اوپک - موضوع عضویت کشورهایی چون اکوادر مطرح نشد.
سقف کنونی تولید اوپک 25 میلیون و 800 هزار بشکه در روز است و اعضای اوپک دراین اجلاس بر کاهش تولید یک میلیون و 700 هزار بشکه ای خود که در اجلاسهای پیشین مورد موافقت قرار گرفته بود - تاکید کردند. اقتصام/1601/1654 شماره 036 ساعت 13:37 تمام انتهای پیام 13-37-06.D25

سرخط اخبار اقتصاد