استاندارسمنان 900 : میلیارد ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزا قرارداد بسته شد .....................................................................
سمنان - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. اقتصادی. اشتغال. طرحهای زودبازده. استاندار سمنان گفت : ارزش طرحهای زودبازده و اشتغالزا که تاکنون با بانک های استان قرارداد منعقد کرده اند به 900 میلیارد ریال رسید.
به گزارش روز جمعه روابط عمومی استانداری سمنان" حمید حاجی عبدالوهاب" در جلسه شورای اداری استان سمنان افزود :از این مبلغ 700 میلیارد ریال تاکنون پرداخت شده است. وی اضافه کرد :با بهره برداری از این طرحهای اشتغالزا برای حدود پنج هزار نفر شغل ایجاد می شود.
استاندار سمنان همچنین به ارایه بیش از شش هزار و 400 میلیارد ریال طرحهای زودبازده و اشتغالزا توسط دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و اظهارداشت : اگر این طرحها تصویب شوند برای 49 هزار نفر در استان شغل ایجاد خواهد شد.
استان سمنان حدود 600 هزار نفر جمعیت دارد.
608/566 شماره 032 ساعت 13:11 تمام انتهای پیام 13-11-31.D25

سرخط اخبار اقتصاد