مدیر عامل آب منطقه ای فارس : با کمبود اعتبارات مواجه هستیم .........................................................
شیراز - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. اقتصادی. سد.
مدیر عامل آب منطقه ای استان فارس گفت : علیرغم همکاری مسوولان - همچنان با کمبود اعتبارات مواجه هستیم. مهندس خلیل رضائیان در حاشیه آبگیری سد سلمان فارسی در گفت و گو با خبرنگاران افزود :در این مقطع زمانی مبلغ قابل توجهی به مجموعه پیمانکاران - مشاوران و مردم بدهکار هستیم و افزایش اعتبارات می تواند ما را در پرداخت بدهی ها یاری رساند تا کارها طبق برنامه زمانبندی شده پیش برود.
وی اظهارداشت : ساخت سد سلمان فارسی که بزرگترین پروژه آبی در استان فارس است حدود هشت سال به طول انجامید و امروز که 90 درصد کار به اتمام رسیده شاهد آبگیری آن هستیم. رضائیان دلیل تاخیر آبگیری سد سلمان فارسی را وجود برخی مشکلات از جمله مشکلات مالی - تغییر شرایط آب و هوایی - عدم استفاده از تجهیزات مناسب - عدم تامین به موقع سیمان و پیچیدگی ساختار کار دانست. مدیر عامل آب فارس گفت : با در نظر گرفتن پروژه های مکمل حدود چهار هزار میلیاردریال برای ساخت سد سلمان فارسی هزینه شده است که دو هزار و700 میلیارد ریال متعلق به سد است. وی یکی از اهداف اصلی ساخت سد را تامین آب شرب منطقه جنوب استان ذکر کرد و افزود :در زمینه آبرسانی آب شرب تا امروز حدود 750 میلیارد ریال هزینه شده است. 7381/515/566 شماره 029 ساعت 12:46 تمام انتهای پیام 12-46-38.D25

سرخط اخبار اقتصاد