قرقیزستان با مشارکت روسیه و قزاقستان دو نیروگاه برق احدات می کند ................................................................
بیشکک - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. اقتصادی. قرقیزستان. قرقیزستان برای احدات نیروگاههای برق آبی" قنبرآتا "1 -و" قنبرآتا"2- بر روی رودخانه" نارین " این کشور با روسیه و قزاقستان شرکت مشترک تشکیل می دهد.
خبرگزاری.24" کی جی " قرقیزستان روز جمعه به نقل از" دانیار حسین اف" معاون اول نخست وزیر قرقیزستان اعلام کرد :این کشور در این شرکت مشترک34 درصد - روسیه و قزاقستان نیز هر کدام 33 درصد سهم خواهند داشت. وی اعتبار لازم برای احدات این دو نیروگاه را طبق برآوردهای مقدماتی دو میلیارد دلار عنوان کرد که یک میلیارد و 700 میلیون دلار آن برای احدات نیروگاه" قنبرآتا "1 -و 300 میلیون دلار برای" قنبرآتا "2 - هزینه خواهد شد.
به گفته وی - قرقیزستان تاکنون برای احدات نیروگاه" قنبرآتا150 "2 - میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و روسیه و قزاقستان نیز هر کدام برای اجرای مرحله اول این طرح 150 میلیون دلار تخصیص می دهند.
وی یادآور شد -تولید نیروی برق بعد از طلا دومین ثروت جمهوری قرقیزستان است. بر اساس این گزارش - رودخانه نارین امکان تولید 142 میلیارد کیلو وات ساعت برق در سال را دارد.
درعین حال قرقیزستان به همین میزان برق از سایر نیروگاههایش تولید و بخشی از آن را به برخی از کشورهای همسایه و روسیه صادر می کند.
آساق2001/285/1440/1139 شماره 009 ساعت 09:06 تمام انتهای پیام 09-06-37.D25

سرخط اخبار اقتصاد