ترکیه در ماه اول سال 2007 شش میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.ترکیه.اقتصادی.سرمایه خارجی. حجم ورود سرمایه خارجی به ترکیه در اولین ماه سال جاری 2007 میلادی به شش میلیارد دلار رسید. به گزارش رسانه های ترکیه حجم ورود سرمایه خارجی به ترکیه در ماه مشابه سال گذشته میلادی برابر 452 میلیون دلار بود که به دلیل بهبود شرایط اقتصادی کشور، این میزان در ماه ژانویه سال جاری میلادی افزایش یافت. حجم سرمایه گذاری خارجی در ترکیه در سال 2006 میلادی مجموعا برابر 19 میلیارد و 797 میلیون دلار بود که با در نظر گرفتن رقم شش میلیارد دلاری برای ماه ژانویه، پیش بینی می شود این رقم در کل سال بسیار بیش از حجم سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته میلادی خواهد شد. حجم سرمایه گذاری خارجی در ترکیه در سال 2004 میلادی برابر دو میلیارد و 883 میلیون دلار بود که این رقم در سال 2005 میلادی با 239 درصد افزایش به 9 میلیارد و 650 میلیون دلار افزایش یافته بود. به گفته ناظران آگاه افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در این کشور به موازات افزایش میزان استخدام، اثرات مثبتی در تنظیم بودجه های عمومی کشور به دنبال دارد. خاورم/2012/230

سرخط اخبار اقتصاد