مهاجران مقیم اسپانیا بیش از شش میلیارد یورو به کشورهایشان فرستادند # مادرید، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.اقتصادی.مهاجران.اسپانیا. مهاجران مقیم اسپانیا سال 2006 میلادی مبلغ شش میلیارد و 250 هزار یورو از درآمد خویش را به کشورهایشان ارسال کردند تا به این ترتیب، اسپانیا به یکی از کشورهای برتر جهان در این زمینه تبدیل شود. شمار کل مهاجران مقیم اسپانیا که بیشتر آنان را اتباع اروپای شرقی، افریقایی و آمریکای لاتین تشکیل می دهند، اکنون بیش از چهار میلیون نفر است. بانک مرکزی اسپانیا در گزارشی که امروز جمعه انتشار یافت، گفت: میزان وجوه ارسالی مهاجران در سال گذشته 45/35 درصد بیشتر از سال 2005 میلادی است که در آن، مبلغ چهار میلیارد و 614 میلیون یورو از سوی مهاجران ارسال شده بود. بر اساس این گزارش، بیشترین حجم مبالغ یادشده در ماه دسامبر - آخرین ماه سال میلادی- صورت گرفت که برای اولین بار در آن، حجم مبالغ ارسالی در یک ماه به رقم بی سابقه 649 میلیون یورو رسید. مبلغ مزبور معادل با مقدار پولی عنوان شده است که 10 سال پیش مهاجران مقیم اسپانیا در طول یک سال به کشور خود ارسال می کردند. به گفته بانک مرکزی اسپانیا، این کشور طبق گزارش سازمان ملل در سال 2004 میلادی، در رده پنجم فهرست کشورهای ارسال کننده پول پس از آمریکا، عربستان ، سوئیس و آلمان قرار داشت اما به نظر می رسد این جایگاه اکنون بهبود یافته است. از سوی دیگر، طبق گزارش بانک مرکزی اسپانیا، در سال گذشته ارسال پول توسط مهاجران اسپانیایی به کشورشان نیز 84/11 درصد افزایش داشت و به رقم چهار میلیارد و 807 میلیون یورو رسید. اختلاف میان پولهای دریافتی و ارسالی در اسپانیا توسط مهاجران در مجموع حدود یک میلیارد و 636 میلیون یورو برآورد شده است. مهاجران در سال 1991 میلادی که شمار آنان یک درصد جمعیت اسپانیا بود، 119 میلیون یورو به کشورهای خود ارسال کرده بودند اما در سال گذشته که 27/9 درصد جمعیت را تشکیل می دادند، این رقم را به شش میلیارد و 250 میلیون یورو یعنی بیش از 50 برابر رسانده اند. این امر در سایه بهبود وضعیت اقتصادی این کشور عضو اتحادیه اروپا در سالهای اخیر صورت گرفته است. اروپام 350/2230

سرخط اخبار اقتصاد