رییس اموراوپک وزارت نفت: اوپک سقف تولید کنونی تولید را حفظ می کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.اقتصادی.اوپک.یارجانی رییس امور اوپک و ارتباط با مجامع بین الملل انرژی ایران پس از پایان یکصدوچهل وچهارمین نشست کشورهای عضو اوپک در وین گفت: اوپک سقف تولید کنونی خود را حفظ خواهد کرد. یکصدو چهل و چهارمین نشست اوپک پنج شنبه گذشته در وین پایتخت اتریش برگزار شد. به گزارش روز جمعه روابط عمومی وزارت نفت ، "جواد یارجانی " بااشاره به تصمیم اوپک در این اجلاس مبنی بر حفظ سقف تولید کنونی، افزود: دراین اجلاس وضعیت بازار مناسب ارزیابی شد. وی گفت: دراین اجلاس دبیر کل اوپک ماموریت یافت تا شرایط بازار را زیر نظر داشته باشد تا در صورت تغییر غیر متعارف در وضعیت بازار تصمیم گیری لازم انجام شود. یارجانی، درباره تعیین سهمیه کشور آنگولا در اجلاس اوپک گفت:آنگولا در این اجلاس برای نخستین بار به صورت رسمی شرکت یافت ولی میزان سهمیه این کشور هنوز اعلام نشده است. وی افزود:دراین اجلاس مقرر شد تا در آینده و پس از آشنایی آنگولا با امور اوپک ، این کشور در تصمیم گیرهای این سازمان شرکت کند. رییس امور اوپک و ارتباط با مجامع بین الملل انرژی کشورمان در اوپک گفت: در اجلاس اخیر اوپک ، موضوع عضویت کشورهایی چون اکوادر مطرح نشد. سقف کنونی تولید اوپک 25 میلیون و 800 هزار بشکه در روز است و اعضای اوپک دراین اجلاس بر کاهش تولید یک میلیون و 700 هزار بشکه ای خود که در اجلاسهای پیشین مورد موافقت قرار گرفته بود ، تاکید کردند . اقتصام/1601/1654

سرخط اخبار اقتصاد