چهار میلیارد ریال اعتبار به پروژه فرودگاه شهید مدرس خراسان اختصاص یافت # تربت حیدریه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.اقتصادی.اعتبار.فرودگاه. استاندار خراسان رضوی گفت: چهار میلیارد ریال اعتبار جدید برای پروژه فرودگاه شهید مدرس واقع در مرکز این استان اختصاص یافت . محمد جواد محمدی زاده جمعه در حاشیه شورای اداری تربت حیدریه به ایرنا افزود: با پایان یافتن مطالعه، عملیات احداث فرودگاه شهید مدرس برای خدمت رسانی به مردم چند شهرستان مرکزی و جنوب خراسان رضوی آغاز می شود. به گفته وی مطالعات فرودگاه شهید مدرس در حد فاصل تربت حیدریه و مه ولات به شهرستان های کاشمر، بردسکن ، خلیل آباد ، خواف و رشتخوار نیز آغاز شده است . وی با بیان اینکه احداث این فرودگاه جزو طرحهای مهم و اولویت دار خراسان رضوی است، اشاره ای به رقم اعتباری پیش بینی شده برای سال آینده و نیز زمان بهره برداری نهایی از آن نکرد. استاندار خراسان رضوی ادامه داد : با توجه به گستردگی استان ، فرودگاه شهید مدرس در مواقع اضطراری و بحران می تواند نقش حیاتی برای مردم ایفاء کند . مجتبی صادقیان فرماندار تربت حیدریه هم به ایرنا گفت : طی امسال پنج میلیارد ریال از اعتبارات کمیته برنامه ریزی این شهرستان برای مطالعه احداث فرودگاه شهید مدرس هزینه شد . 2729/662/566

سرخط اخبار اقتصاد