مشاورارشد رییس جمهوری آخرین وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بررسی کرد ......................................................................
کیش، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/10/86 داخلی.اقتصادی.مناطق آزاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: حضور مشاورارشد رییس جمهوری اسلامی ایران برای بررسی آخرین وضعیت این مناطق درهریک ازغرفه های پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران نشان دهنده توجه دولت نهم به توسعه این مناطق است.
مجید شایسته پنجشنبه با حضور در غرفه ایرنا در پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در کیش، افزود: برگزاری این نمایشگاه آثار مثبتی بر روند توسعه این مناطق خواهد داشت.
وی افزود: حضورروسای کمیسیونهای عمران و اقتصادی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس بازرسی کل کشور و مشاور رییس جمهوری درامور مناطق آزاد در این نمایشگاه، نشاندهنده حمایت همه جانبه مسوولان ازافزایش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در این مناطق است.
شایسته اظهارامیدواری کرد: برگزاری پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران درکیش، نقطه عطفی برروند توسعه مناطق آزاد و افزایش سرمایه گذاریهای مختلف در این مناطق باشد.
شایسته گفت:حضورمدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در این نمایشگاه نیز نقش موثری در ایجاد تعامل برای رفع مشکلات این مناطق و نحوه ارتباط کاری آنها میان یکدیگر دارد.
در پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران درکیش بیش از 100 شرکت از شش منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 16 منطقه ویژه اقتصادی حضور دارند.
پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران تا 14 دی ماه جاری در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی کیش برپا است.ک/3 1108/675 شماره 050 ساعت 12:50 تمام

سرخط اخبار اقتصاد