مدارک سومین شرکت تامین سرمایه بزودی به شورای عالی بورس ارسال می شود ..................................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/07/86 داخلی.اقتصادی.تامین سرمایه.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مدارک مورد نیاز برای بررسی تقاضای تاسیس سومین شرکت تامین سرمایه بزودی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارسال می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه، "رضا کیانی" افزود: هم اکنون درخواست تاسیس دو شرکت تامین سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شده است که مدارک مورد نیاز یک شرکت، مراحل نهایی تکمیل را سپری کرده و بزودی قابل طرح در شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
وی اظهار داشت: براساس ضوابط فعالیت شرکت های تامین سرمایه، دو شرکت تامین سرمایه نوین و امین نیز که پیش از این مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بورس دریافت کرده اند، شش ماه فرصت دارند تا شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسانده و پس از آن با ارایه مدارک لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اخذ مجوز فعالیت از این سازمان اقدام کنند.
کیانی در مورد چگونگی مراحل اخذ مجوز شرکت های تامین سرمایه گفت: مراحل درخواست مجوز تاسیس شرکتهای تامین سرمایه با تکمیل فرم ویژه "تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت تامین سرمایه" توسط موسسان شرکت و ارایه آن به سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز می شود.
وی با بیان اینکه فرم یادشده در سایت اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی ir.seo.www در دسترس متقاضیان است، افزود: متقاضیان باید افزون بر این فرم، طرح تجاری شامل برنامه های سه سال پس از تاسیس، تراز- نامه پیش بینی شده برای یک سال پس از تاسیس و صورتهای سود و زیان پیش بینی شده برای دو سال پس از تاسیس و همچنین طرح اساسنامه خود که تمام صفحات آن به امضای نماینده موسسان رسیده است را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
اقتصام/9141/1558/ شماره 093 ساعت 14:25 تمام

سرخط اخبار اقتصاد