یک مسوول استانداری مازندران: روستاییان برای ساخت وسازها پروانه بگیرند ......................................................................
ساری، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/06/86 داخلی.اقتصادی.ساخت و ساز.روستاها.مازندران.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران با بیان اینکه بر ساخت و سازهای روستایی نظارت می شود ،گفت: دریافت پروانه ساختمانی روستایی یک امر ضروری است و سازه هایی که فاقد پروانه هستند ،غیر مجاز محسوب می شوند.
استان مازندران دارای حدود سه میلیون نفر جمعیت است که 48 درصد آنان در افزون بر سه هزار و 500 روستا ساکن هستند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، "عبدالرضا دادبود" روز دوشنبه در جمع بخشداران مرکزی شهرستانهای مختلف مازندران درساری افزود:فرهنک گرفتن پروانه ساختمان باید در روستاها توسعه یابد.
وی گرفتن پروانه ساختمان در روستاهای مازندران را یک اصل اساسی برای نظارت به منظور مقاوم شدن سازه ها دانست وادامه داد : اکنون دفاتر فنی مهندسی که در روستاهای مرکزی دایر هستند فعالیت جدی تری را آغاز کردند.
"دادبود" ضوابط و مقررات ساخت و سازها، صلاحیت های مهندسان و کاردان ها، تعیین و نظارت بر سهمیه مهندسان و حق الزحمه را چهار رکن اساسی برای دریافت پروانه ساختمانی در روستاها اعلام کرد و گفت : برای دریافت و صدور پروانه ساختمانی روند بورکراسی اداری را تسهیل می کنیم.
به گزارش ایرنا بخشداران مرکزی شهرستان های مازندران ،از کاهش متقاضیان دریافت پروانه ساختمان در روستاها خبر داده و اظهار داشتند : متاسفانه به دلیل روند سخت بورکراسی ، بسیاری از متمکنین روستایی بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز می کنند.
بخشداران مرکزی شهرستانهای مازندران همچنین از نبود قدرت اجرایی برخورد قانونی با ساخت وسازهای غیر مجازانتقاد کرده و اظهارداشتند: هرچند برخورد با این افراد تنش های اجتماعی نیز به وجود می آیداما باید نظارت شود.
آنان خواستار تسهیل در صدور و دریافت پروانه ساختمانی روستایی شده و اظهار داشتند : تنها راه فرهنک سازی گرفتن پروانه ساختمانی تسهیل روند اداری صدور پروانه است.
بخشدار مرکزی شهرستان قائمشهر با بیان اینکه ساخت و سازدر روستاها کاهش نیافته بلکه سازه های بدون پروانه و غیر مجاز در حال افزایش است ، گفت : از آنجایی که وام های دولتی ساختمانی زیاد شده و داشتن پروانه ساختمانی برای گرفتن تسهیلات ضروری است باید روند اداری صدور پروانه را آسان تر کنیم.
وی ادامه داد: پرداخت 18 هزار ریال حق الزحمه کاردانها و مهندسین ناظر نیز برای یک روستایی زیاد است.
"رمضانی "بخشدارمرکزی شهرستان بابلسر در این جلسه نظارت بر کار مهندسین ناظر ساخت و سازها و امضا نقشه توسط آنان را یک امر ضروری دانست و گفت: از آنجاییکه در بخشداری ها پست سازمانی دفتر فنی نداریم ، باید در انتخاب مهندسین ناظر دقت کافی صورت بگیرد.
وی از نبود اهرم اجرایی قوی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها انتقاد کرد و گفت: دهیاران روستاها هنوز قدرت برخورد نداشته و از طرفی چنین فعالیت هایی در روستاها با تنش های اجتماعی مواجه است.ک/2 506/2585/ 402 شماره 023 ساعت 11:42 تمام

سرخط اخبار اقتصاد