سالانه 175 هزار مترمربع فرش دستباف در کردستان تولید می شود .........................................................
سنندج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/03/86 داخلی. اقتصادی. فرش.صنایع دستی.
رییس سازمان بازرگانی کردستان گفت: میزان تولید فرش دستباف این استان با 89 هزار بافنده سالانه 175 هزار مترمربع است .
"محمد محسنی" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این تعداد بافنده در 58 هزار و 600 کارگاه فرشبافی خصوصی و تعاونی مشغول فعالیت هستند.
به گفته وی قابلیت تولید فرش در این استان بیشتر از میزان مذکور بوده و در صورت بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود، می توان تولید سالانه را به 320 هزار مترمربع افزایش داد.
وی کمبود سرمایه، آشنانبودن با بازارهای صادراتی و صدور غیرمستقیم را از مهمترین مشکلات فرش استان ذکر کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون به منظور تامین سرمایه مورد نیاز بافندگان، تسهیلات چشمگیری در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در این مدت نزدیک به یک هزار و 900 نفر از بافندگان برای دریافت تسهیلات 20 میلیون ریالی به سیستم بانکی معرفی شدند.
محسنی افزود: همچنین به منظور حفظ فعالیت کارگاههای کوچک، به ازای هر کارگاه 200 میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت با سود چهار درصد پرداخت می شود.
وی گفت: در مدت مذکور شش میلیارد و400 میلیون ریال تسهیلات به 33 کارگاه قالیبافی استان پرداخت شده است.
وی بیمه کردن فرشبافان را از دیگر سیاست های دولت برای تشویق آنان جهت توسعه صنعت فرش اعلام کرد و اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون نزدیک به چهارهزار نفر از فرشبافان استان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.
ک/3 7347/566 شماره 059 ساعت 57:12 تمام انتهای پیام D27.11-57-12