۱ اردیبهشت ۱۳۸۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6587889
۰ نفر
دارایی های بانک های غیردولتی کشور 6/86 درصد افزایش یافت # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/02/86 داخلی.اقتصادی.بانک بانک مرکزی جمهوری اسلامی از رشد 6/86 درصدی مجموعه دارایی های بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری غیربانکی در دی ماه سال 85 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ، خبر داد. به گزارش روز شنبه اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ، مجموعه دارایی های بانک های غیردولتی وموسسه های اعتباری غیربانکی در دی ماه سال 85 به 296 تریلیون و 789 میلیارد و 500 میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 84 به میزان 6/86 درصد رشد نشان داد. بنابر این گزارش: بدهی دولت به بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری غیر - بانکی در دی ماه 85 به میزان 9 تریلیون و 654 میلیارد و 600 میلیون ریال بود که نسبت به دی ماه سال 84 به میزان 9/5 درصد کاهش یافته است. سپرده های بخش غیردولتی در این بانک ها و موسسه های اعتباری در دی ماه سال گذشته 173 تریلیون و 590 میلیارد ریال بود که در مقایسه با دی ماه 84 ، 3/85 درصد رشد نشان می دهد. اقتصام. 1553 / 1557

سرخط اخبار اقتصاد