۲۷ فروردین ۱۳۸۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6561918
T T
۰ نفر
مصوبات مهم هیات مدیره سازمان بورس در سال 86 منتشر شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/01/27 اقتصاد.مالیه.سرمایه هیات مدیره سازمان بورس در طول سال 86، جلسات متعددی را برگزار و در مورد مسایل بازار سرمایه تصمیم گیری کرد که مصوبات مهم هیات مدیره به این شرح است: اهم مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1386 1 - تصویب تاسیس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 2 - تصویب اساسنامه شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام ) 3 - تعیین موضوع سقف کارمزدهای دریافتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران ( سهامی عام ) و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام ) و شرکتهای کارگزاری از معاملات سهام و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار و سقف کارمزدهای بورس کالای ایران 4 - صدور مجوز سبدگردانی اختصاصی برای 16 شرکت کارگزاری 5 - تصویب اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارآفرین و صدور مجوز تاسیس صندوق مذکور براساس اساسنامه مصوب 6 - لغو ماده 9 آیین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی ) مصوب 83/09/16 شورای بورس و تبصره ذیل آن 7 - تصویب دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس فلزات تهران 8 - پیشنهاد راه اندازی OTC به شورای بورس 9 - تعیین حداقل سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و مادر (هلدینگ ) 10 - تصویب لزوم اخذ نظر معاونت حقوقی برای تمام واحدها در سازمان، تمام نهادها، کانون ها و تشکلهای فعال در بازار اوراق بهادار در مواردی که در استنباط از مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد و لازم الاجرا بودن اظهارنظر معاونت یادشده در اجرای وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنها، پس از تایید رییس سازمان 11 - تصویب دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی 12 - تصویب تفاهم نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیسیون اوراق بهادار مالزی و اندونزی 13 - تصویب ضوابط ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی (موضوع بند 4 و 17 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار کشور) 14 - اعطای مجوز کارگزار معرف برای 13 شرکت کارگزاری 15 - پیشنهاد تطبیق CDS با قانون جدید به شورا 16 - تایید تصمیمات مدیریت نظارت بر بازار اولیه درخصوص صدور مجوز تاسیس و یا افزایش سرمایه 102 شرکت 17 - تصویب اساسنامه جدید شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در انطباق با قانون جدید 18 - انتخاب سر واژه سبا که برگرفته از حرف نخست تمام کلمات به کار رفته در نام سازمان بورس و اوراق بهادار است به عنوان علامت اختصاری سازمان و تصمیم اقدام به ثبت آن 19 - پیشنهاد تشکیل سه شرکت تامین سرمایه امین، نوین و پارسیان و تصویب طرح موضوع از طریق رییس سازمان و دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در شورای عالی بورس و اوراق بهادار 20 - تصویب ضوابط پیشنهادی نظارت سب ـا بر فرآیند تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام 21 - تصویب دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص کارگزاری های عضو 22 - تصویب دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در 21 ماده و 9 تبصره 23 - تصویب اساسنامه نمونه شرکتهای تامین سرمایه (سهامی خاص ) 24 - تعیین حداقل سرمایه شرکتهای تامین سرمایه به مبلغ 1000 میلیارد ریال 25 - تعیین شرایط فعالیت شرکتهای کارگزاری عضو بورس فلزات تهران و عضو بورس کالای کشاورزی 26 - تصویب ضوابط پیشنهادی هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران ( سهامی عام ) درخصوص رفع گره معاملاتی 27 - مقرر شد با توجه به تغییر ضوابط مربوط به پذیرش اوراق بهادار در بورس باستناد ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و لزوم طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در تابلوهای مختلف، تمهیدات لازم درخصوص انتقال شرکتهای مشمول به تابلو غیررسمی و حذف شرکتهای موجود در این تابلو، توسط بورس اوراق بهادار تهران در ضوابط مذکور لحاظ شود.
28 - تایید صورتجلسه انتقال عملیات و فعالیتهای اجرایی سازمان های کارگزاران بورس های فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام ) که به تصویب هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام ) رسیده است.
29 - تصویب تعریف سرمایه گذار نهادی 30 - تصویب دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس 31 - مقرر شد تا زمانیکه اساسنامه نمونه و سایر مقررات مربوط به نحوه فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری به تصویب نرسیده است، صدور مجوز عرضه عمومی شرکتهای سرمایه گذاری به منزله مجوز تاسیس آن شرکت محسوب شده و پس از صدور مجوز عرضه عمومی شرکتهای سرمایه گذاری نسبت به ثبت آن نزد سازمان اقدام شود.
32 - مقرر شد شرکتهای کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالای ایران که به موجب مصوبه مورخ 26/01/86 بند (2)، مصوبه مورخ 19/03/86 بند (3) و مصوبه مورخ 03/06/86 بند (2) جهت عضویت در کانون کارگزاران معرفی شده اند در سازمان به ثبت برسند.
33 - تصویب دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب کمیسیون مشترک قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار 34 - تصویب اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 35 - موافقت با تاسیس و ثبت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 36 - تصویب دستورالعمل تبلیغات شرکتهای کارگزاری 37 - تصویب مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 38 - مقرر شد تا تصویب مقررات تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای مادر (هلدینگ ) مجوز تاسیس این شرکتها توسط معاونت نظارت بر نهادهای مالی با تایید ریاست سازمان صادر شده و این نهادها نزد سازمان به ثبت برسند.
39 - تصویب دستورالعمل تایید صلاحیتهای مدیران نهادهای مالی 40 - تصویب آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکتهای مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس جهت پیشنهاد متن آن به شورای عالی بورس و اوراق بهادار 41 - اعطای مجوز فعالیت 10 شرکت کارگزاری جهت فعالیت در بورس کالای ایران 42 - تعیین سقف اندوخته احتیاطی شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام ) موضوع ماده 56 اساسنامه آن شرکت 43 - تصویب دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در 61 ماده و 21 تبصره 44 - تصویب اخذ تضمین در معاملات عمده ای که فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعلام آمادگی می کند به میزان سه درصد ارزش معامله (موضوع ماده 11 مکرر آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ) 45 - تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی 46 - تعیین سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس در معاملات کالاهای پتروشیمی و همچنین سقف حق پذیرش و حق الدرج کالاهای پتروشیمی 47 - لغو آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب جلسه مورخ 30/06/76 شورای بورس و آیین نامه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس - مصوب جلسات 28/08/1381، 25/09/1381، 28/11 /1381 و 16/04/1382 شورای بورس 48 - انتقال وظایف و مسئولیتهای سازش به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 49 - تصویب دستورالعمل انتشار صکوک اجاره جهت پیشنهاد به شورای عالی بورس 50 - پذیرش پیشنهاد کمیته فقهی درخصوص نحوه معامله قراردادهای آتی به عنوان ابزار مالی جدید با استفاده از روش تعهد خرید در مقابل تعهد فروش جهت طرح در شورای عالی بورس و اوراق بهادار 51 - تصویب دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری 52 - تصویب دستورالعمل اجرایی کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 53 - تصویب دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام ) 54 - تصویب اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام (برای اندازه کوچک ) برای سرمایه بین پنج میلیارد ریال تا 50 میلیارد ریال و اعطای مجوز پنج صندوق سرمایه گذاری در سهام 55 - صدور 47 رای در مورد تخلفات در بازار سرمایه اقتصام ** 9134 ** 1558 شماره 146 ساعت 20:23 تمام

سرخط اخبار اقتصاد