مشکلات توسعه تجارت ایران و ترکیه در ارضروم ترکیه بررسی شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/24 اقتصاد.حسین پور.ارضروم.ایران - ترکیه آنکارا - مشکلات توسعه تجارت ایران و ترکیه و راهها و راهکارهای همکاریهای اقتصادی و تجاری دوکشور در جلسه ای با حضور سفیر ایران، شماری از نمایندگان مجالس ایران و ترکیه ، مسوولین و بازرگانان دوکشور روز سه شنبه در ارضروم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش ایرنا، در این جلسه که بهمن حسین پور سفیر جمهوری اسلامی ایران و سامی بولوت استاندار ارضروم نیز حضور داشتند، اعضای اتاق صنایع و بازرگانی ارضروم، شماری از تجار و بازرگانان مرزی ترکیه نیز شرکت کردند. سفیر ایران در این نشست بر لزوم تلاش پیگیر برای توسعه روابط اقتصادی دوکشور گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه اراده سیاسی قوی خود را در این زمینه در میان گذاشته و تجارت مرزی را مکملی بر تجارت رسمی دوکشور ارزیابی می کنند. حسین پور با اشاره به دستورالعملی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مساوی شرکت کنندگان خارجی در مناقصه های کشورمان صادر کرده است، گفت: در این مناقصه شرکتهای ترکیه مورد ترجیح هستند که خرید مجتمع پتروشیمی رازی از سوی شرکت گوبره تاش ترکیه نمونه بارزی از این ترجیح است در این نشست لطفی یوجلیک رییس اتاق صنایع و بازرگانی ارضروم ضمن تقدیر از اراده جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با ترکیه به برخی مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: اخذ عوارض مابه التفاوت سوخت از کامیونهای ترکیه موجب شده شرکتهای حمل و نقل ترکیه ای راههای دیگری را به جز ایران برای ترانزیت کالاهای خود انتخاب کنند. وی وجود تشریفات سنگین در گمرکات زمینی ایران که موجب طولانی شدن توقف کامیونهای ترکیه در مرز ایران با ترکیه می شود را عامل دیگری در کم استقبالی شرکتهای حمل و نقل ترکیه ای ارزیابی کرد. لطفی یوجلیک هم چنین با اشاره به مشترکات گسترده بین دوکشور گفت: در صورت کاهش تعرفه های ورودی کالا به ایران پیوند تجاری دوکشور و دوسوی مرز بیش از پیش توسعه خواهد یافت. در این نشست محمد زاده معاون سیاسی استانداری آذربایجانغربی نیز بر توانایی ها این استان در راه تجارت با استانهای مرزی ترکیه اشاره کرد و جلسه سپس با طرح راهها و راهکارهای توسعه تجارت بین دوکشور توسط بازرگانان و مسوولین دوکشور مورد بحث و رایزنی قرار گرفت. گفتنی است هیات ایرانی به سرپرستی سفیر جمهوری اسلامی ایران و به دعوت سامی بولوت استاندار ارضروم امروز عازم این استان شده اند. خاورم 230**2011**