تعدیل محدویت های معاملات بر خط در بورس از فردا اجرایی می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/03/31 اقتصاد.بورس.معاملات تهران- رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : در راستای تسهیل در انجام معاملات بر خط (آنلاین )، اصلاحات جدید از فردا (اول تیرماه 90) درانجام این معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اجرا می شود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمد عطاییافزود: محدودیت های موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق و بهادار تهران و فرابورس تعدیل شده است وی اظهار داشت: اصلاحات در معاملات بر خط در پنج حوزه محدودیت ها در نوع سفارش، حجم سفارش، در زمان معاملات، در عرضه های خاص و محدودیت های قیمتی سفارش انجام خواهد شد.
عطایی گفت: کارگزاران ارائه کننده خدمات دسترسی برخط علاوه بر رعایت کامل دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران باید بخشنام ؟ اجرای ماده 7 و محدودیت های تعدیل شده موضوع ماده 10 دستورالعمل مذکور را به صورت دقیق رعایت کنند.
رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: کلیه مسئولیت های ناشی از عدم رعایت مقررات معاملات برخط به عهده شرکت های کارگزاری است.
محدودیت های موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پس از اعمال تعدیلات شامل ، محدودیت در نوع سفارشات ، محدودیت در حجم سفارش ، محدودیت در زمان معاملات ، محدودیت در عرضه های خاص و محدودیت های قیمتی سفارش است الف - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار صرفا درخصوص ورود سفارش در زمان حراج بازگشایی و عرضه اولیه به شرح زیراست.
1- قیمت سفارش خرید مشتری معاملات برخط نمی تواند بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار باشد.
2- قیمت سفارش فروش مشتری معاملات برخط نمی تواند کمتر از بهترین مظنه فروش بازار باشد.
3- درصورتی که سفارش خرید یا فروشی در زمان ورود سفارش مشتری وجود نداشته باشد، محدودیت مذکور اعمال نمی شود.
ب - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله: 1- درصورتی که ارزش سفارش وارده کوچکتر یا مساوی یک میلیون ریال باشد، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر دو درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت 9:00 الی 12:00 اعمال می گردد.
2- درصورتی که معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد، مبنای قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی روز قبل است.
اقتصام ** 1319**9141 شماره 011 ساعت 10:30 تمام

سرخط اخبار اقتصاد