در ایام نوروز در مبادی ورودی و خروجی استانها نقشه و بروشور توزیع می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 داخلی.فرهنگی. سازمان میراث فرهنگی، از روز دوشنبه (اول فرودین ماه )، توزیع دومیلیون و 400 هزار نقشه و بروشور را برای راهنمایی مسافران نوروزی آغاز می کند. این سازمان روز یکشنبه در نمابری به ایرنا افزود: این امر در مبادی ورودی و خروجی تمامی استانهای کشور انجام خواهد شد. اجتمام 1479/1927

سرخط اخبار جامعه