نماینده بناب در مجلس: تغییرات در لایحه بودجه به کسری منابع می انجامد # تبریز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اقتصادی.بودجه نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: انجام تغییرات در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس در بخش تامین اعتبار مصرف بنزین افزایش کسری بودجه را درپی خواهد داشت. کریم صدیقی، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کلیات لایحه بودجه ارایه شده به مجلس براساس اصلاحات انجام یافته در آن به نفع تثبیت قیمت ها بود ولی حذف بند دال آن در تبصره 11 در خصوص میزان مصرف بنزین در سطح 5/1 میلیارد دلار بدون ارایه راهکاری در تامین آن به معنی کسری بودجه است. وی با اشاره به روش بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: نمایندگان مجلس در برآورد میزان هزینه ها دچار سردرگمی شده اند و این موجب فقدان توفیق کمیسیون مزبور در رسیدن به یک جمع بندی واحد بود. صدیقی تصریح کرد: با حذف تعدادی از بندهای تبصره ها تصویب کل لایحه بودجه در زمان مورد نظر بعید به نظر می رسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: بخاطر کمبود منابع و اعتبارات در تامین ارقام کلی بودجه نظیر تامین اعتبارات برق، احتمال خاموشی ها در آینده وجود دارد. به گفته وی، براساس برآورد وزارت نیرو، برای اجرای پروژه های در دست اجرا حداقل 13 هزار میلیارد ریال کمبود وجود دارد و کمیسیون تلفیق عملا فقط به مقدار محدود و آن هم از طریق استفاده از منابع مالی فاینانس خارجی نتوانست منابع مطمئنی در این بخش تعریف کند. (2549/612/587)

سرخط اخبار جامعه