بیش از دو هزار زوج تحت حمایت کمیته امداد مازندران راهی خانه بخت شدند # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اجتماعی.کمیته.امداد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره ) مازندران گفت: درسال جاری دو هزار و 198 زوج تحت حمایت این نهاد زندگی مشترک خود را آغازکردند. "علی اکبرصفری" روزشنبه درگفت وگو باخبرنگارایرناافزود: برای تهیه و تامین جهیزیه نوعروسان مددجو، دومیلیارد و500 میلیون ریال بودجه ازمحل کمکهای مردمی واعتبارات امداد هزینه شده است. وی ادامه داد: این مبلغ صرف خرید جهیزیه نوعروسان شامل یخچال، فرش، تلویزیون، اجاق گاز ولوازم آشپزخانه شده است. وی اظهارداشت: هم اکنون بیش از120 هزار نفر مددجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) مازندران قراردارند. ش/609/ 402

سرخط اخبار جامعه