ششمین مجمع فدراسیون های تخصصی ملی جوانان در بوشهر تشکیل شد # بوشهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اجتماعی.جوانان. ششمین مجمع فدراسیون های تخصصی ملی جوانان باحضور نمایندگان تشکلهای غیردولتی روز شنبه در بوشهر تشکیل شد. به گزارش ایرنا استان بوشهر که بدلیل داشتن تشکلهای غیردولتی و جمعیت جوان سومین استان کشور بشمار می رود، پس از استانهای مرکزی، ایلام، چهارمحال بختیاری، اصفهان و مازندران ششمین استانی است که این مجمع در آن برگزار می شود. رییس دبیرخانه مجمع ملی جوانان کشور در این نشست گفت: این مجمع بعنوان محوری ترین برنامه ملی جوانان در راستای لزوم افزایش مشارکت جوانان تشکیل شده است. "اکبر افتخاری" با اشاره به وجود بیش از 10 هزار تشکل غیردولتی در کشور افزود: در زمان حاضر 14دستگاه اجرایی متولی امور جوانان می باشد که انتظار می رود با تشکیل این مجامع در استانها از ظرفیتهای جوانان به بهترین شکل استفاده شده و مشارکت آنان معنا پیدا کند. در این نشست همچنین معاون سیاسی وامنیتی استانداری بوشهر اظهار داشت: از آنجا که دولت نمی تواند پاسخگوی همه مطالبات جامعه باشد، تشکیل تشکلهای غیردولتی یک ضرورت بشمار می رود. "قاسم مرادی" با شاره به فعالیت خوب جوانان در شهرستانهای دشتستان و گناوه افزود: تشکیل مجمع ملی جوانان می تواند آغاز راه و ایجاد انگیزه ای برای فعالیت هرچه بیشتر جوانان در این شهرستانها و شهرستانهای دیگر استان بوشهر باشد. وی گفت: هر حرکتی در ابتدای راه با نواقصی مواجه است که این امر نباید مانعی در ادامه حرکت و رسیدن به موفقیت شود. 2330/681

سرخط اخبار جامعه