اختیارات اداری دانشگاههای پزشکی از نظارت وزارتخانه خارج می شود # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 مدیرکل واحد سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت: تمامی اختیارات اداری،مالی و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ازنظارت این وزارتخانه خارج می شود.
دکتر بهرام دلاور روز شنبه در نشست سالیانه مدیران گروه بهداشت خانواده کشور در مشهد افزود: این اقدام بر اساس ماده 49 برنامه چهارم توسعه از سال آینده صورت می گیرد و این این اختیارات به خود دانشگاههای علوم پزشکی واگذار می شود. وی گفت: طی این نشست به بررسی چگونگی این طرح به عنوان یک فرصت یا تهدید می پردازیم. او بررسی نقاط قوت و ضعف خدماتی که امسال توسط دانشگاههای علوم پزشکی ارایه شده و نیز بررسی سند برنامه چهارم توسعه از دیدگاه کلان را از دیگر موارد مورد توجه این نشست عنوان کرد. وی افزود: بررسی برنامه های تخصصی اداره بهداشت در خصوص روشهای مدرن تنظیم خانواده از دیگر موضوعات این جلسه است. او گفت: هم اکنون 54 درصد مادران تحت پوشش این برنامه هستند و امیدواریم این میزان به 60 درصد افزایش یابد. وی افزود: با توجه به تعهدات ملی و بین المللی هدف ما کاهش میزان کاهش مرک و میر مادران تا سال 1394 به حدود 22 در 100 هزار نفر است. او گفت: این رقم هم اینک 28 در 100 هزار نفر است و امیدواریم تا پایان برنامه چهارم آن را به 25 در 100 هزار نفر برسانیم. وی افزود: برای آن که این اتقاق بیافتد، بایستی در بیمارستانها خدمات زایمان به صورت سطح بندی انجام شود و سعی کنیم از سزارینهای بی مورد جلوگیری کنیم. او گفت: تحقق این امر در افزایش سلامتی مادر و نیز کاهش مرک و میر نوزادان موثر است. وی افزود: حدود 15 سال است که میزان مرک و میر نوزادان در کشور حدود 18 تا 20 در هزار نفر است لذا هدف ما طبق برنامه چهارم کاهش این میزان به کمتر از 17 نفر در هزار است. او گفت: هم اینک مرک و میر 80 درصد نوزادان در هفته اول بعد از تولد اتفاق می افتد که این امر به خدماتی که در دوران بارداری و بعد از زایمان به مادران ارایه می شود و نیز خدماتی که به نوزاد در بخش نوزادان و بخش NICU(مراقبتهای ویژه نوزادان ) ارایه می شود مربوط است. وی افزود: بررسی وضعیت زندگی سالمندان چه از لحاظ مسایل مربوط به بهداشت و درمان، شیوه زندگی و تغذیه از دیگر موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته می شود. 2715/660 تمام

سرخط اخبار جامعه