یک مسوول قضایی کرج:مالباختگان شرکت ساختمانی شفق شکایات خودرامطرح کنند # کرج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اجتماعی.دادگاه.شکایت. رییس شعبه 128 دادگاه عمومی جزایی شهرستان کرج از تمام مالباختگان شرکت ساختمانی "برجهای سفید شفق" خواست هر چه سریعتر در این شعبه علیه متصدیان این شرکت، اقامه شکایت کنند. عبدالعلی رضایی روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: بررسیها نشان می دهد، متصدیان این شرکت از سال 80 تا اواسط 82 با تبلیغات واهی در روزنامه های کثیرالانتشار، 975 فقره قرارداد پیش فروش با خریداران منعقد کردند. وی خاطرنشان کرد: آغاز عملیات مقدماتی در زمینه دیوارکشی یک قطعه 66 واحدی توسط این شرکت، باعث ترغیب بیشتر متقاضیان شد تا جایی که متصدیان این شرکت بالغ بر 25 میلیارد ریال از مردم پول گرفتند. رضایی با اشاره به اینکه پرونده این شرکت در شعبه 128 دادگاه عمومی جزایی کرج مستقر در فردیس باز است، یادآور شد: تاکنون 438 نفر از شاکیان این پرونده شناسایی شده اند. وی با تاکید بر اینکه شکایت تمام مالباختگان می تواند به رسیدگی هرچه سریعتر به این پرونده کمک کند، از آنان خواست شکایات و مدارک خود را در اسرع وقت به این شعبه تسلیم کنند. عده ای از پیش خریدکنندگان مسکن از شرکت "برجهای سفید شفق" تاکنون چند بار در محل این شرکت تجمع کرده اند. پیش از این، پرونده این شرکت در شعبه 18 دادسرای عمومی و انقلاب فردیس کرج تحت رسیدگی بود که "عبدالله رحیمی" بازپرس این شعبه گفته بود، از سه نفر متهم این پرونده اکنون دو نفر در زندان بسر می برند و یک نفر نیز با 10 میلیارد ریال وثیقه آزاد است. 2829/561/684

سرخط اخبار جامعه